„Aducem la cunoștința asistenților medicali argeșeni că în perioada 19.10-07.11.2016, între orele 8.00-16.00, pot depune la sediul filialei noastre din Pitești, str. Garoafelor nr. 6, dosarele de înscriere în vederea participării la examenul la examenul de grad principal-sesiunea 2016, pentru toate specializările” a declarat Estera Ambruș, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină pe coperta căruia sunt completate numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care se înscrie la examen, numărul de telefon al candidatului.

Dosarul va conţine următoarele documente:
– cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
– copia actului de identitate;
– copia diplomei de absolvire/licenţă în formarea ca asistent medical generalist, asistent medical, moașă;
– adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
– copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
– dovada plăţii sumei de participare la examen.

Asistenții medicali generaliști care au obținut o specializare în domenii complementare specialității de bază, conform OMS nr. 613/2013, vor face dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective: radiologie-imagistică medicală, laborator, balneo-fizioterapie, nutriţie şi dietetică, igienă şi sănătate publică.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei/participant. Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK-SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984. Pe documentul de plată plătitorul va menționa “suma de participare examen grad principal-2016”.

Datele de susținere a examenului de grad principal, pe specialități, sunt:
17.11.2016 –€ asistenți  medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;
18.11.2016 –€ asistenți medicali, alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști.

”€Informații privind locația desfășurării examenului, vor fi publicate la momentul stabilirii acesteia,  pe site-ul Ordinului Asistenților Medicali Argeș,  www.oammr-arges.ro” a mai declarat Estera Ambruș.

Comments

comments