INCAS, un institut de cercetare unicat, cu o platformă experimentală competitivă pe plan mondial. INCAS, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” este recunoscut ca un institut de cercetare unicat, care deţine o platformă experimentală deosebit de complexă destinată cercetărilor în domeniul mecanicii fluidelor şi al aerodinamicii aplicate. Această platformă experimentală este competitivă pe plan mondial şi reprezintă elementul cheie de infrastructură de bază pentru proiectele complexe destinate aeronauticii.

De asemenea, INCAS continuă să investească în această infrastructură de cercetare, iar, în acest sens, a făcut o nouă investiţie unică în România, dezvoltând un Laborator Aeropurtat pentru Cercetări Atmosferice şi de Mediu, denumit ATMOSLAB, căutând soluţii pentru provocările referitoare la siguranţa aeronavelor din punct de vedere al calităţii zborului şi al pericolelor ce pot surveni pe parcursul zborului.

Prin intermediul dezvoltării acestor noi capabilităţi şi infrastructuri performante, INCAS deschide noi orizonturi atât pentru partenerii din industria aerospaţială, cât şi pentru alţi parteneri din diferite domenii interesaţi de capacităţile experimentale oferite de acest laborator.

Laboratorul Aeropurtat pentru Cercetări Atmosferice şi de Mediu (ATMOSLAB) a fost construit printr-un proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi a avut în vedere dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru cercetări de mediu in-situ avansate, în conformitate cu „Strategia Naţională de Protejare a Mediului”, „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă în orizontul anilor 2020-2030” şi „FlightPath 2050”, elaborată de noul ACARE. De asemenea, INCAS se află în proces de aderare la European Facility for Airborne Research in Environmental and Geosciences (EUFAR), precum şi la IAGOS (In-service Aircraft for a Global Observing System).

ATMOSLAB a devenit operaţional din anul 2011 şi cuprinde o platformă de zbor bazată pe flotă de avioane civile King Air şi BN2, precum şi o serie de echipamente de măsurători in-situ pentru colectarea de date de monitorizare a mediului şi a pământului. De asemenea, ATMOSLAB include şi un laborator mobil la sol conceput pentru a oferi sprijin la sol pentru misiunile experimentale ale laboratorului aeropurtat. Acesta este echipat cu calculatoare de bord care permit prelucrarea datelor la sol.

Studiile efectuate la bordul ATMOSLAB sunt utilizate în special pentru analiza particulelor de gheaţă la mare altitudine şi îmbunătăţirea siguranţei aeronavelor în condiţii meteorologice dificile. Datele colectate sunt prelucrate în doar câteva minute direct la bordul aeronavei.

Aceste studii pun accent pe influenţa fenomenelor naturale asupra zborului aeronavelor, precum fenomenele care reduc vizibilitatea (ceaţă, furtună de praf / nisip, cenuşă vulcanică), givrajul (depuneri de gheaţă), orajele (fulgere, tunete) şi alte fenomene ce înrăutăţesc operaţiunile de zbor care pot duce la modificarea aerodinamicii avionului.

În vederea extinderii acestor capacităţi de cercetare, INCAS va dezvolta în curând un centru de operaţiuni propriu la aerodromul Strejnic, din apropiere de Ploieşti, ce va include mai multe laboratoare noi, interconectate cu celelalte departamente INCAS, adaptabile la o gamă largă de misiuni de cercetare.

Acesta va cuprinde un Laborator de calibrare, de monitorizare a calităţii aerului şi a poluării, de simulare şi modelare a atmosferei şi terenului, de teledetecţie, un Centru de Comandă şi Navigaţie, precum şi tehnologii LIDAR.

La momentul actual, ATMOSLAB este utilizat în câteva proiecte internaţionale de mare anvergură, precum HAIC (High Altitude Ice Crystals), CAPESA şi Multiply.

HAIC este un proiect integrat în cel de-al şaptelea Program-cadru al Comisiei Europene –・EU FP7, care furnizează producătorilor de aeronave din Europa capacităţi de înţelegere, de măsurare şi modelare în condiţii de givraj sau de îngheţ sporit la altitudine mare.

Scopul principal al acestui proiect este de a obţine alinierea industriei aeronautice la reglementările EASA şi ICAO cu privire la îmbunătăţirea funcţionării aeronavelor, precum şi la creşterea siguranţei zborului în astfel de condiţii meteorologice.

CAPESA este un proiect finanţat prin Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare STAR ce presupune susţinerea misiunilor satelitare ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) – Sentinel-4 şi Sentinel-5p/5, ce fac parte din cadrul Programului European Copernicus – cea mai mare iniţiativă de monitorizare a mediului din lume.

Proiectul are ca obiectiv intensificarea participării comunităţii ştiinţifice româneşti la „ASA Contributing Missions” prin dezvoltarea şi intensificarea activităţilor de cercetare în teledetecţia atmosferică (ARS).

MULTIPLY este un proiect desfăşurat de Agenţia Spaţială Europeană (ESA) ce are ca scop identificarea de soluţii tehnice pentru a răspunde cerinţelor, pentru a proiecta şi dezvolta un nou sistem LIDAR. INCAS participă la acest proiect alături de Institutul Naţional de Cercetare­Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE), împreună cu alţi parteneri ai consorţiului, precum: Max Planck Institute for Meteorology (MPI­M), National Observatory of Athens, Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS / NOA), University of Warsaw, Faculty of Physics, Institute of Geophysics (UW), National Aerospace Laboratory (NLR).

Sursa: geopolitic.ro

Comments

comments