Se preconizează ca până în anul 2030, în numeroase țări, lucrătorii cu vârste cuprinse între 55-64 ani vor reprezenta 30% din totalul forței de muncă. Schimbările ce au loc în această direcție generează diferite provocări pentru angajați,angajatori,organizații, astfel:

-prelungirea vieții profesionale duce la o expunere mai indelungtă la riscuri;
-o pondere mare a lucrătorilor vârstnici echivalează cu un număr mai mare de persoane ce suferă de probleme cronice de sănătate ce au nevoi specifice;
– lucrătorii în vârstă pot fi mai vulnerabili în fața pericolelor;
-prevenirea invalidității capată și ea o importanță deosebită etc…

In acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș organizează în cadrul Săptămânii Europene a Sanătății și Securității în Muncă, respectiv în data de 21.10.2016, orele 10.00 la Câmpulung, Simpozionul “Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”.

Vor fi prezentate lucrări științifice pe tema abordată și totodată vor fi evidențiate și exemple de bune practici în domeniul S.S.M., material prezentat de SC Holcim SA.

La întâlnire vor participa angajatorii din sectorul public şi privat, managerii, lucrătorii, sindicatele şi reprezentanţii lucrătorilor cu atribuţii în securitatea şi sănătatea în muncă, servicii externe de prevenire şi protecţie, asociaţii profesionale, instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al asigurării la accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, furnizorii de servicii şi de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi comunităţii educaţionale.

Comments

comments