În cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești există Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice care se ocupă de persoanele cu dizabilități. Cadrul legal prin care se realizează protecția și promovarea drepturilor persoanelor încadrate într-un grad de handicap este Legea nr. 448/2006.

La nivelul Piteștiului, numărul persoanelor cu handicap grav care au optat pentru primirea indemnizației este, în prezent, de 1.112 de persoane.

Prin persoană cu handicap se înțelege acea persoană căreia mediul social neadaptat deficiențelor ei fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, îi împiedică sau limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.

Potrivit Legii nr. 448/2006 o persoană încadrată în gradul grav de handicap are dreptul la un asistent personal care să-l supravegheze și să-i acorde asistență și îngrijire, sau poate beneficia de o indemnizație pe care o folosește în interesul său, indemnizație care este în cunatum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare al personalului plătit din fonduri publice.

Asistenții personali pot fi atât membrii familiilor persoanelor cu handicap, cât și persoane din afara familiei. La data de 31.03.2018 din cei 180 de asistenți personali care au fost în plată, 94 % sunt rude. Având în vedere degradarea continuă a stării de sănătate a populației menționăm că numărul persoanelor cu dizabilități este în continuă creștere atât în rândul copiilor, cât și al adulților.

Comments

comments