Pe  parcursul lunii ianuarie 2016, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş şi-a exercitat unul dintre ele mai importante atribute şi anume a decontat contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate, acordate asiguraţilor argeşeni

de către furnizorii de servicii medicale în baza legislaţiei în vigoare.

Suma total decontată pentru serviciile medicale şi medicamente furnizate asiguraţilor argeşeni este de 36.987.944,59 lei.
 
Pentru cele mai importante asistenţe, CAS Argeş a decontat următoarele sume:

・    asistenţă medicală primară: 2.109.579,64 lei
din care:
     ・    2.087.220 lei  – activitate curentă
     ・    22.359,02 lei  – activitatea medicilor de familie în centrele de permanenţă aflate în relaţie contractuală cu CAS Argeş.

・    serviciile medicale din asistenţă medicală spitalicească: 14.200.000 lei
・    medicamente cu şi fără contribuţie personală: 9.601.882,78 lei
・    servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală: 1.975.441,52 lei
・    dispozitive şi echipamentele medicale: 650.000 lei
・    asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice: 1.120.000 lei.

În luna ianuarie, CAS Argeş a eliberat 725 de carduri europene şi 12 certificate provizorii de înlocuire a cardurilor, 2 formulare S2 (fostul E 112) şi 4 formulare S1.

Biroul de presă CAS Argeş

Comments

comments

DISTRIBUIȚI