Guvernul României răspunde cetăţenilor.

Noile modificări aduse Codului fiscal au dat naștere multor întrebări legate de aplicabilitatea acestora.
Dana din București este medic de familie. Ea s-a adresat Guvernului României cu rugămintea de a-i preciza în ce măsură cabinetele individuale de medicină de familie pot fi scutite de la plata impozitului pe clădire și evaluarea sediilor în care își desfășoară activitatea.

Conform noilor prevederi al Codului fiscal, referitor la datorarea impozitului pe clădiri în cazul cabinetelor medicale individuale ale medicilor de familie, cabinetele de medicină de familie nu sunt scutite de plata impozitelor.

Cadrul legal aplicabil pentru întrebarea Danei este prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi cmpletările ulterioare, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se precizează: „(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă”.

Totodată, potrivit art. 64 lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cabinetul de medicină de familie este „unitatea sanitară privată specializată în furnizarea de servicii medicale în asistenţă medicală primară, organizată în condiţiile legii. Prin excepţie, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie îşi pot înfiinţa în structură cabinete de medicină de familie, ca unităţi sanitare publice”.

Având în vedere cadrul legal aplicabil, se apreciază că noţiunea de „cabinet de medicină de familie” este definită în mod clar, fiind unitate sanitară privată, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale de asistenţă medicală privată.

Comments

comments