Mai sunt câteva zile până la începerea scolii, iar parinții aleargă deja la medici să obțină actele medicale necesare.

Vă trasmitem informații privind documentele necesare la înscrierea unui copil la creșă, grădiniță, ciclu școală primară sau gimnazială, liceu, în conformitate cu Odinele nr 5298/2011 la Ministerului Educației și nr. 1668/2011 al Ministerului Sănătății.

1. Documentele medicale necesare la înscrierea în colectivitate sunt:
a) adeverință medicală (formular tip);
b) aviz epidemiologic.
2. Adeverința medicală se eliberează în următoarele circumstanțe:
a) La înscrierea în clasa I – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la care provine copilul.
b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar -se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea
c) La transferul elevului într-o altă unitate școlară – se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transferă.
3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanțe:
a) după o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive;
b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.
Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinței medicale

a) La ÎNSCRIEREA în clasa I:
(i) Această adeverință este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanț a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligația consemnării de către medic a concluziei “Apt pentru învățământul obișnuit”.
(ii) Pentru copiii care se înscriu în unități de învățământ cu Cabinet medical școlar propriu medicul colectivității de preșcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum și imunizările efectuate.
(iii) Copiii care au frecventat o grădiniță cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar vor depune la înscriere și fișa medicală de la grădiniță.

b) La TERMINAREA unui ciclu de învățământ preuniversitar:
(i) În unitățile școlare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în școala profesională, elevii care au avut fișe medicale la cabinetul medical al școlii absolvite le vor depune și pe acestea o dată cu adeverința medicală menționată anterior, iar elevii care provin din unități școlare în care nu au avut fișă medicală vor prezenta odată cu adeverința medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea școlară absolvită de elev, care să cuprindă toate imunizările efectuate.
(ii) Medicul care completează adeverința medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învățământ are obligația să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.
(iii) Adeverința medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învățământ se va elibera ținându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate.

c) La TRANSFER
(i) Adeverința se însoțește, după caz, de fișa medicală școlară de la cabinetul medical al unității de la care se transferă.
(ii) Elevii care nu au fișe medicale vor prezenta o adeverință medicală de același tip, eliberată de medicul unității școlare de la care provin, precum și o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI