CalinicRecent, Ministerul Educaţiei, Secretariatul pentru Culte şi Patriarhia Română au semnat un protocol cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox – preuniversitar şi universitar. Potrivit acestuia, ora de religie a fiecărui cult este predată de persoane acreditate de respectivul cult, iar absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic ortodox – angajaţi, în majoritate, de BOR – trebuie să îndeplinească exigenţele academice, morale şi spirituale specifice cultului în cauză. Una dintre criticile aduse respectivei înţelegeri se referă la faptul că, astfel, şefii Bisericii decid ce profesori de religie se angajează şi care sunt concediaţi.
„Protocolul reafirmă cooperarea profesorilor de religie şi a cadrelor didactice din învăţământul teologic preuniversitar şi universitar cu propria lor Biserică, a cărei învăţătură de credinţă o predau în şcoli, deoarece statul respectă autonomia cultelor şi, deci, nu realizează singur, ci împreună cu ele, învăţământul religios confesional. În plus, întrucât absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic ortodox sunt angajaţi, în cea mai mare parte, de către Biserica Ortodoxă Română, aceştia trebuie să îndeplinească, pe lângă exigenţele de formare academică, şi pe cele morale şi spirituale specifice acesteia. Pentru binele societăţii româneşti de azi este mare nevoie de a intensifica legătura între libertate şi responsabilitate, între autonomie şi cooperare. Autonomia universitară şi autonomia cultelor, ambele garantate de lege, nu trebuie confundate cu indiferenţa sau lipsa de responsabilitate privind viaţa societăţii sau binele comun. În acest context, coresponsabilitatea şi cooperarea între Stat şi Biserică, în spirit de respect reciproc, este o datorie morală şi o necesitate practică pentru creşterea calităţii actului educaţional”, a precizat, însă, Patriarhia Română.
La nivelul Argeşului, în prezent, funcţionează 214 profesori de religie, dintre care 58 sunt suplinitori, după cum ne-a explicat prof. Giani Dincă, inspector pe disciplina Religie la Inspectoratul Şcolar Argeş. „Toţi cei ce sunt la catedră au avizul Arhiepiscopiei, care se obţine odată cu terminarea facultăţii şi exprimarea intenţiei de a preda şi a deveni profesor. Cu toţii au examen, susţinut la nivel naţional, de intrare în acest corp profesoral şi, până acum, niciunuia nu i-a fost retras avizul. Acest lucru se poate face, potrivit regulamentului, doar pentru abateri de la doctrină sau morală. Abaterile de la doctrină sunt socotite în funcţie de doctrina fiecărui cult în parte, fie el ortodox, catolic sau neoprotestant, iar cele de la morală sunt stabilite de codul etic al cadrului didactic, valabil pentru întreg sistemul de învăţământ. În prezent, în Argeş, avem profesori de religie aparţinând majoritar cultului ortodox, dar, la Liceul Penticostal Elim, unde sunt şcolarizaţi elevi din culturile neoprotestante, adică penticostali sau baptişti, funcţionează şi profesori de alte religii. Acolo, din punct de vedere doctrinar, ei se supun cultului de care aparţin!”, spune reprezentantul ISJ.
Încheierea protocolului vine să reglementeze modul de colaborare între stat şi fiecare cult în parte pentru asigurarea învăţământului religios în România, o cerinţă legală şi garantată constituţional, că ora de religie a fiecărui cult este predată de persoane acreditate de respectivul cult.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI