În 2019, sporurile și primele pentru bugetari vor fi înghețate, iar angajările pe posturile vacante vor fi suspendate. Sporurile, indemnizațiile și primele de care beneficiază bugetarii se vor menține în 2019 ”cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018”, se arată într-un proiect de OUG care ar urma să fie aprobat în curând de Guvern, potrivit Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP).

”Art. 8 – (1) În anul 2019, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici premii şi indemnizaţia de hrană și indemnizația de
vacanță reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează în proiect.

O altă măsură este suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacanțe, iar valoarea punctului de pensie se va menține până în septembrie, când va crește de la 1.100 lei la 1.265 lei. ”Art. 10 – (1) Începând cu 1 ianuarie 2019, până la 31 decembrie 2019, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi pentru cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern
prin memorandum se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată”, scrie în proiectul de act normativ.

Comments

comments