Important pentru angajații din Argeș! Cum obții adeverința de vechime în muncă? Patronii sunt obligați să o elibereze. Potrivit prevederilor art. 279 alin.1 și 2 din Codul Muncii republicat, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.
”Începând cu data de 01.01.2011, conform dispozițiilor art.7 alin 5 din H.G. nr. 907/2017 privind Registrul general de evidență a salariaților, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligația să elibereze o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum și un extras din registru”, precizează reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Argeș.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligați să elibereze un extras din registru, datat și certificat pentru conformitate, sau o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, astfel cum rezultă din registru și din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, conform art.7 alin.6 din H.G. nr. 907/2017.

În situația în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfășurată la acesta, în calitate de salariat.

”Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează un certificat revisal, potrivit H.G. nr.905/2017, pe baza unei cereri personale în acest sens, numai după achitarea tarifului de 20 lei/document, potrivit Legii nr.108/1999, pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și Normativul cu tarifele pentru plata prestațiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii, aprobat prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr.826/2014, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Vă precizăm următoarele date cu privire la efectuarea plății: beneficiar ITM Argeș, COD IBAN RO83TREZ0465032XXX008283, Trezoreria Pitești, cod fiscal 12355112 sau la casieria instituției”, transmit reprezentanții Inspectoratului teriorial de Muncă (ITM) Argeș.

Comments

comments