Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Argeș, (re)aduce la cunoștiința membrilor filialei faptul că până la finalul anului trebuie să realizeze numărul de credite necesar pentru obținerea avizului anual în baza căruia își pot exercita profesia. Potrivit Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, prezent, numărul anual de credite necesar avizării certificatului de membru este de 30 de credite.

Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.
Sunt exceptați de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic, membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de șase luni în anul calendaristic respectiv, cât și asistenții medicali nevăzători;

Pentru obţinerea avizului anual al OAMGMAMR este obligatoriu ca, din totalul de credite necesar anual, cel puțin jumătate să fie realizate prin cursuri EMC. Fac excepție de la aceasta prevedere cei care au obținut necesarul anual de credite în baza obținerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competențe și autorii de cărți/capitole de cărți, grad principal.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care nu realizează, anual, cele 30 de credite nu primesc avizul pentru anul următor. Reamintim și faptul că, începând cu data de 01.01.2015 creditele EMC nu se mai reportează.

De asemenea, trebuie știut că pentru un curs efectuat de mai multe ori nu se obțin credite decât o singură dată. În plus, numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicații, care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual, este de 14 credite.

Ținând cont de cele menționate, filiala argeșeană a moașelor și asistenților medicali vine în sprijinul tuturor membrilor săi care nu au, până în acest moment, creditele necesare.
Astfel, pentru toți cei interesați de completarea numărului de credite, OAMGMAMR Argeș va organiza și în perioada următoare cursuri și simpozioane prin intermediul cărora vor avea posibilitatea să acumuleze numărul necesar de credite în vederea obținerii avizului anual în baza căruia își vor putea exercita profesia.

,,Având în vedere că, începând cu 15 noiembrie, vom da startul activității de avizare este important ca fiecare asistent medical să îndeplinească condițiile de exercitare a profesiei și pentru anul 2019. Avizarea pentru anul 2019 se va face, potrivit legii, până la 31 decembrie 2018”a precizat președintele OAMGMAMR Arges, Estera Stămoiu.

OAMGMAMR ARGEȘ
Departamentul Comunicare și Relații Publice

Comments

comments