Potrivit art. 8 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cetăţenia română se poate acorda, la cerere, cetăţeanului străin dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) S-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;
b) Dovedeşte prin comportament, acţiuni şi atitudine loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
c) A împlinit vârsta de 18 ani;
d) Are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă;
e) Este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
f) Cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie româneacă, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
g) Cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.
Potrivit art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cetăţenia română se poate acorda şi persoanei care a dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care a pierdut-o din motive neimputabile, sau i-a fost ridicată fără voia sa, precum şi descendenţilor, până la gradul III inclusiv (care s-au născut pe teritoriu românesc înainte de 28 iunie 1940), dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI