Sunt cetățeni care se adresează Guvernului României pentru a solicita sprijin în identificarea actelor necesare înregistrării firmei și obținerii certificatului de înregistrare fiscală.

Potrivit prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și autorizarea funcționării lor, este nevoie ca solicitantul să-și asume responsabilitatea privitoare la legalitatea desfășurării activităților declarate.

Astfel, în vederea eliberării de către biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte că:
– persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecția muncii, pentru activitățile precizate în declarația tip.

Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă Tribunale transmit copiile declarațiilor-tip autorităților publice competente în vederea efectuării controlului privind conformitatea celor declarate.
Dacă toată documentația este în regulă, termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentației.

Comments

comments