A treia tranșă a titlurilor executorii, aferentă anului 2016, se plătește anticipat în cursul acestui an. 

Guvernul a alocat astăzi fondurile necesare pentru plata celei de-a treia tranșe din titlurile executorii stabilite prin hotărâri judecătorești care au ca obiect acordarea unor drepturi salariale în favoarea angajaților din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și din instituțiile aflate în subordinea ministerului.

Astfel, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va fi suplimentat cu suma de 4,29 milioane de lei, necesară pentru plata celei de a treia tranșe a titlurilor executorii. 

Informații suplimentare:

În anul 2015, instituțiile și autoritățile publice, precum și celelalte persoane juridice de drept public, au putut plăti tranșa/tranșele aferente celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.

Plata sumelor s-a eşalonat în patru tranșe egale după cum urmează:

· Prima și a doua tranșă începând cu 1 martie 2015

· A treia tranșă începând cu 1 iunie 2015

· A patra tranșă începând cu 1 februarie 2016.

 

Comments

comments