Guvernul a prelungit prin Legea nr. 238/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, data pana la care se poate plăti contributia pentru asigurari sociale pentru pensie, aceasta data fiind 31 decembrie 2018.

Persoanele care n-au ajuns inca la varsta de pensionare vor putea sa-si plateasca retroactiv contributia de asigurari sociale pentru perioadeele de timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, pana la data de 31 decembrie 2018.

Va reamintim prevederile Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii:
Poate incheia contract de asigurare sociala, orice persoana, indiferent de cetatenie, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care îndeplineste, cumulativ, urmatoarele condiţii:
nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Aceasta poate incheia un contract de asigurare cu Casa Judeteana de Pensii Arges si plateste o suma egala cu nivelul contributiilor din fiecare an, actualizata cu indicele de inflatie publicat în luna în care se face plata contributiei fată de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistică.

Perioada maxima pentru care poate fi platita retroactiv aceasta suma este cinci ani, dar se pot incheia contracte de asigurare si pentru perioade mai mici.
Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele care se incadreaza in intervalul de timp cuprins intre data incheierii contractului de asigurare sociala si ultimii cinci ani anterior acestei date.

Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala, si casa teritoriala de pensii din raza teritoriala de domiciliu ori resedinta pesoanei interesate, sau, dupa caz, a mandatarului.

Contributia de asigurari sociale datorata se calculeaza prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale, corespunzatoare conditiilor normale de munca. Baza lunara de calcul o reprezinta valoarea unui salariu minim brut pe tara, garantat in plata, reglementat de legislatia in vigoare pentru fiecare din luna/lunile pentru care se solicita asigurarea.

Persoanele interesate se pot adresa la Casa Judeteana de Pensii Arges, Serviciul evidenta contribuabili, intrarea B, etajul I, ghiseul nr.3. Acestia vor prezenta copia actului de identitate si vor completa o declaratie pe propria raspundere (formular tipizat) din care rezulta ca:
nu are calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare sociala ;
nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia pentru perioada pentru care se solicita asigurarea ;
nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada pentru care se solicita aceasta asigurare.

Comments

comments