Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României.

Acestea conțin clarificări de ordin tehnic referitoare la modalitatea de calcul a pensiei de serviciu și la procedura constituirii dosarului de pensie, pe baza cererii de pensionare, a adeverinței-tip de la angajator și a altor documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu. Cererea de pensionare şi documentaţia se depun la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită sau, după caz, la casa de pensii sectorială competentă.

Beneficiarii pensiei de serviciu sunt, conform prevederilor Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic
și consular al României, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, personalul încadrat în funcţii de execuţie specifice din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, precum și membrii Corpului diplomatic şi consular al României din Departamentul de Comerţ Exterior, inclusiv persoanele care au aparținut acestor categorii de personal și care s-au pensionat anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 216/2015.

Aceste persoane pot beneficia de pensia de serviciu dacă au împlinit vârsta de 60 de ani și au o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior (din care, în cazul acestei ultime categorii, cel puţin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate).

Comments

comments