În ultimele două luni, odată cu instituirea, de către autoritățile centrale, a unei noi taxe pe fluxul managementului deșeurilor, atât pentru autoritățile publice, județene și locale, cât și pentru populația plătitoare pentru salubritate, toate calculele în privința costurilor au fost date peste cap. Ce este ,,TAXA  LA GROAPĂ”  și de ce s-a ajuns într-o asemenea situație ne explică pe larg Gabriel Moiceanu, director executiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeș, responsabilă de managementul deșeurilor în județul nostru.

Problemele cu noua taxă se datorează faptului că, în afară de costurile stabilite inițial, prin diverse mecanisme financiare de management în domeniu, a fost impusă o plată suplimentară, ce trebuie plătită pentru toate deșeurile ce ajung la depozitare finală, la ,,groapa de gunoi”. Taxa se pune pe toate deșeurile (inerte, organice, biodegradabile, cenuși, construcții sau deșeuri stabilizate) pentru care, în mare parte, nu există soluții de deviere de la depozitare.

print-1

Actele normative pe care se bazează această nouă taxă sunt Legea 384/2013, care aprobă Ordonanța de Guvern 31/2013 din 27 august 2013 care a amânat aplicarea de la 1 ianuarie 2014 pentru 1 ianuarie 2017 și prin care se modifică și ANEXA 2 la O.G. 195/2006 în sensul că taxele încasate de către Fondul pentru Mediu pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredintațe în vederea eliminării finale prin depozitare vor fi de:
·    80 lei /tonă – în anul 2017
·    120/tonă –  începând cu anul 2018.  

Această taxă afectează atât judetul Argeș cât și alte 35 de județe cu proiecte de management integrat în implementare operațională, în mod direct, prin modificarea indicatorilor de suportabilitate a costurilor, lucru ce poate duce la blocarea fluxurilor financiare.
Conștienți de problemele ce vor apărea odată ce vom fi nevoiți să plătim în plus aceste sume, în ultimii doi ani am făcut demersuri către Ministerul Mediului și miniștrii în funcție pentru a fi modificate aceste neconcordanțe și alinierea actului normativ la Memorandumurile de Finanțare semnate de către județe și Guvern cu Comisia Europeană. S-au adunat peste 160 de adrese și propuneri de modificare din partea autorităților, ADI-urilor și asociațiilor profesionale, de care însă guvernele precedente nu au ținut cont! Nu s-au aprobat norme de aplicare și nu s-a corelat actul în cauză cu Directiva CE 98/2008 a Parlamentului European. Potrivit acesteia, şi deciziei Consiliului din 19 noiembrie 2008, suntem obligați, ca țară, să atingem un grad de deviere de 50%, prin scoaterea deșeurilor recilclabile, până în 2020, iar indicatorii proiectelor sunt corelați cu această valoare. În plus, la ultima misiune în România, Auditul Comisiei Europene a precizat că este o prostie să aplicăm taxe suplimentare în condițiile în care nu reușim să încasăm nici prestațiile actuale, iar responsabilitatea ne aparține în totalitate dacă nu îndeplinim indicatorii din aplicație.
Dincolo de faptul că este o lege incompletă și nu poate fi aplicată coerent în forma actuală, generează următoarele probleme:
Ø    Creşterea cu 50% a taxelor şi tarifelor la populatie şi, implicit, depăşirea gradului de suportabilitate a serviciului
Ø    Neîndeplinirea indicatorilor financiari prevăzuţi în analizele cost-beneficiu parte a Memorandumurilor de Finanţare
Ø    Blocarea fluxurilor financiare şi imposibilitatea efectuării serviciului în mediu rural, unde gradul de încasare este extrem de scăzut (60-65 %) în condiţiile taxelor actuale (diferența este acoperită de la bugetele locale)
Ø    Blocarea rambursărilor către BERD a împrumuturilor contractate pentru co-finanţarea proiectelor
Ø    Corecții financiare sau pierderea finanțărilor pentru neîndeplinirea indicatorilor din proiecte.
Studiu de caz concret. La nivelul județului Argeș suntem nevoiți să plătim penalități de peste 2 milioane de euro/an în condițiile în care avem cel mare grad de deviere a deșeurilor, peste 32% din cantitatea generată.

Concluzie : Aplicarea suprataxelor la depozitare de 80 lei/t/2017 și 120 lei/t/2018 nu va genera un grad ridicat de colectare selectivă ci creșterea gradului de depozitare necontrolată, proiecte blocate și, cel mai grav, riscăm să rambursăm finanțările UE ca urmare a neîndeplinirii principalului obiectiv ,,acoperirea 100% cu servicii de colectare și transport a deșeurilor”.

Suntem de acord, în pricipiu, cu introducerea unei penalități în sistem progresiv, și am propus instituirea unei taxe în raport cu atingerea unor obiective. Astfel, am solicitat modificarea Anexei nr. 2 a OUG 31/2013, în forma prezentată mai jos:

Anul/Procent deviere/Penalitate pentru neîncadrarea în obiectivele stabilite la nivel național (taxă lei/tonă)
2017  20%  80 lei/tonă
2018  30%  120 lei/tonă
2019  40%  120 lei/tonă
2020  50%  120 lei/tonă

Propunerea este corelată cu dezvoltarea infrastructurii la nivel național și poate fi sustenabilă ca urmare a intrării în funcțiune a instalațiilor de sortare și tratare mecanico-biologică etc. Mecanismul propus este corelat cu Memorandumurile de Finanțare pentru proiectele din cele 36 de judete și nu va avea ca efect majorarea taxelor pentru cei care se organizează și completează infrastructura actuală cu instalații de tratare a deșeurilor. Mai mult, poate duce la atingerea țintelor din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008.

Respectiva propunere se află în proiectul de O.U.G. privind modificarea legislației actuale și este la transparență pe web-siteul Ministerului Mediului.
Ø    În momentul de față, în județul Argeș, selectăm mecanic în Centrele de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) peste 50% din deșeurile depozitate în amestec de către populație și colectate de către operatori.
Ø    Am distribuit peste 40.000 de compostoare individuale la gospodării, unde au fost astfel deviate peste 7.000 tone de deșeuri biodegradabile în anul 2016, deșeuri care altfel ar fi ajuns în depozitul ecologic și ar fi mărit cantitatea totală
Ø    27 de UAT-uri au intrat în programul prin care se distribuie gratuit saci speciali pentru deșeuri reciclabile, program pe care intenționăm să-l extindem în anul 2017 în toate localitățile județului (avem 2 proiecte complementare la implementare în 2017)
Ø    Planurile de investiții pentru 2017-2018 au ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii actuale pentru a selecta și trata prin tehnologii TMB toată cantitatea de deșeuri intrată în Centrele de Management Integrat  al Deșeurilor (CMID).

Avem promisiunea ministrului Mediului că în această săptămână (27 februarie -3 mar) se va lua o decizie de suspendare a acestei ordonanțe sau de modificare în sensul propus de noi la Conferința Națională “Aplicații concrete în contextul noilor propuneri legislative în domeniul mediului”, desfășurată în perioada 21-22 februarie 2017, la care a participat și domnia sa.

Din păcate, în lunile ianuarie și februarie 2017, legea a produs efecte și vom avea TAXA LA GROAPĂ inclusă în facturile de plată pentru toți generatorii de deșeuri: cetățean, agenți economici și primării. De menționat: toate sumele încasate (mai puțin TVA) intră în Fondul pentru Mediu la nivel național.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI