Frumuseți ale naturii în Argeș! Vizitează rezervațiile naturale din județ

Frumuseți ale naturii în Argeș! Vizitează rezervațiile naturale din județ. Rezervația naturală este o arie în care întregul cadru natural sau anumite exemplare floristice, faunistice sau geologice sunt ocrotite de lege. Sunt protejate, pentru conservarea lor, ecosisteme, specii de plante sau de animale, elemente geologice de interes științific sau peisagistic.

Iată și lista rezervațiilor naturale din județul Argeș:


– Valea Vâlsanului este o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip mixt), situată pe teritoriul administrativ al comunelor Arefu, Brăduleț, Mușătești și Nucșoara și se întinde pe o suprafață de 10.000 de hectare.


– Golul alpin Valea Rea – Zârna este o rezervație naturală de tip mixt, situată în județul Argeș, pe teritoriul administrativ al comunei Nucșoara,în bazinul râului Doamnei și se întinde pe o suprafață de 6.480 hectare.


– Golul alpin Moldoveanu – Capra este o rezervație naturală de tip mixt: faunistică, floristică, geologică și peisagistică), situată pe teritoriul administrativ al comunelor Arefu și Nucșoara; are o suprafață de 5.000 de hectare și reprezintă golul alpin ce se desfășoară între Vârful Moldoveanu (2.544 m) și Vârful Capra (2.494 m).


– Cheile Dâmbovicioarei au o lungime de chei propriu zise de 2 km, sunt situate în arealul montan calcaros al „Munților Piatra Craiului”, pe traseul „Rucăr-Bran”.Dâmbovicioara a săpat în formațiunile de roci sedimentare, calcaroase, și gresii, conglomerate un adevărat canion lung de 8 km, care în unele porțiuni valea are pereți verticali ce depășesc 200 de m înâlțime.


– Poiana cu narcise Negrași este o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip floristic și peisagistic), situată pe teritoriul administrativ al comunei Negrași și se întinde pe o suprafață de 4,10 hectare


– Lacul Bascov este o arie naturală cu o suprafață de 162 hectare, se află în Câmpia Piteștilor, o subdiviziune în partea nordică a Câmpiei Române, în bazinul Argeșului.


– Lacul lui Bârcă este o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip botanic), situat pe teritoriul administrativ al comunei Davidești cu o suprafață de 20,40 hectare.


– Microrelieful carstic de la Cetățeni este o rezervație naturală de tip geologic și peisagistic, situată pe teritoriul administrativ al comunei Cetățeni. Rezervația naturală se află în partea de sud a Munților Leaota, la o altitudine de 800 m, în partea nordică a satului Cetățeni, în versantul stâng al râului Dâmbovița și se întinde pe o suprafață de 10 hectare. Aria naturală reprezintă o zonă cu relief carstic rezultat din procesele de eroziune, coroziune și alterare biochimică a rocilor, alcătuit din abrupturi stâncoase, coloane, vârfuri, calcare stâncoase, lapiezuri; de interes geologic și peisagistic.


– Locul fosilifer Suslănești (monument al naturii) este o rezervație naturală de tip paleontologic, situat pe teritoriul administrativ al comunei Mioarele.


– Calcarul numulitic de la Albești este o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip geologic și paleontologic), situată pe teritoriul administrativ al comunei Albeștii de Muscel.


– Lacul Iezer (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată pe teritoriul administrativ al comunei Nucșoara,în partea sudică a Munților Făgăraș, în bazinul râului Doamnei, în apropierea râului Zârna, unul din cei doi afluenți ai acestuia și are o suprafață de 0,50 hectare. Aria protejată reprezintă un lac de origine glaciară alimentat de apele unor izvoare și din cele formate prin topirea zăpezii.


– Peștera Dâmbovicioara este situată în partea de sud a Masivului Piatra Craiului, în versantul stâng al văii Dâmbovicioara (afluent al Dâmboviței), la 1 km nord de satul Dâmbovicioara, județul Argeș. Peștera s-a format datorită acțiunii apelor pârâului Dâmbovicioara, care au tăiat în calcarele de vârstă jurasică ale Masivului Piatra Craiului.


– Peștera de la Piscul Negru este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip speologic), situată pe teritoriul administrativ al comunei Arefu. Aria naturală reprezintă o cavitate (peșteră) în abruptul Vârfului Piscul Negru (2.248 m), străbătută de cursuri de apă, cu cascade și galerii cu diferite forme concreționare de ghirlande, coloane, pânze, cristale, stalactite, baldachine,


– Lacul Galbena IV (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Argeș, pe teritoriul administrativ al comunei Rucăr. Aria naturală reprezintă un lac de origine glaciară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here