Pentru că o mare parte dintre foştii proprietari, care au fost deposedaţi abuziv în perioada comunistă nu şi-au primit până acum nici bunurile, nici compensaţiile, Guvernul a decis să accelereze acest proces, astfel încât să îl termine până la finalul acestui mandat. Despăgubirile vor fi acordate, acolo unde nu se mai poate face retrocedarea în natură, prin compensare cu terenurile disponibile ale statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale, în limita posibilităţilor. În acest context, săptămâna aceasta se vor constitui în fiecare localitate comisii  alcătuite dintr-un reprezentant al Prefecturii, primar şi secretar de primărie, agronom şi un reprezentant Cadastrului, care vor face un inventar al tuturor terenurilor (izlazuri comunale şi terenuri agricole şi forestiere aflate în domeniul public sau privat al UAT-urilor) care pot fi atribuite în natură.
Situaţia cererilor de retrocedare de la nivelul Argeşului se prezintă astfel: pentru terenurile agricole şi forestiere cerute pe toate cele 4 legi ale restituirii proprietăţilor s-au depus 288.000 de cereri, pentru o suprafaţă totală de 470.000 ha; au fost validate doar 188.000 de cereri (371.000 ha), alte 100.000  fiind respinse; aproximativ 3.000 de cereri (5.600 ha), validate, nu au fost însă onorate efectiv, pentru că amplasamentele nu mai puteau fi retrocedate.
În cazul imobilelor luate abuziv (pentru care s-au depus cereri de retrocedare pe Legea 10/2001), au  fost primite  6.848 de cereri: 479 soluţionate prin restituire în natură sau compensarea cu alte bunuri sau servicii, 3.080 soluţionate prin emitere de titluri băneşti sau acţiuni, 2.441 respinse, 281 redirecţionate către entităţi competente, 567 de dosare fiind încă în aşteptare.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI