Guvernul a asigurat sumele necesare pentru plata despăgubirilor stabilite de către Curtea de Arbitraj Internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), comunicată în data de 2 martie 2015, în cazul Awdi și alții vs România.

În acest sens, printr-o Hotărâre, Executivul a suplimentat bugetul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului cu suma de 48,703 milioane lei, sumă provenită din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Prin hotărârea arbitrală a ICSID, comunicată părților în 2 martie 2015 în dosarul ARB 10/13 în cauza Awdi și alții vs. România, a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții Hassan Awdi, Enterprise Buisness Consultants, Inc. si Alfa El Corporation vs România. Această hotărâre finalizează un litigiu început în 2010, în baza Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin care Hassan Awdi, Enterprise Buisness Consultants, Inc. si Alfa El Corporation au chemat în judecată România.

Reclamanții au solicitat despăgubiri pentru daune pretinse a fi cauzate, pe de o parte, de executarea gajului asupra acțiunilor deținute de reclamanți la Rodiped S.A. și rezilierea contractului de privatizare a Rodipet S.A. și, pe de altă parte, de o neîndeplinire de către statul român a obligației asumate prin contractul de privatizare a Rodipet S.A.

Obligația asumată de statul român a constat în promovarea unei legislații care să asigure un regim privind concesionărea terenurilor pe care se aflau chioșcurile Rodiped. S.A. Pe de altă parte, reclamanții s-au considerat prejudiciati de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție privind restituirea imobilului cunoscut sub numele “Casa Bucur“ către proprietarii de la care fusese naționalizat abuziv, în condițiile în care acest imobil fusese achiziționat de o companie deținută de reclamanți.

Tribunalul Arbitral a respins majoritatea pretențiilor reclamanților, considerând că statul român a procedat în mod corespunzător la executarea gajului pe acțiunile Rodiped S.A și la rezilierea contractului de privatizare.

Tribunalul Arbitral a constatat o încălcare limitată a tratamentului echitabil ce trebuia aplicat investitorilor, respectiv faptul că statul român nu a identificat soluții pentru a rezolva situația generată de declararea, în 7 iulie 2008, de către Curtea Constituțională, a neconstituționalității Legii 442/2004. Această lege fusese adoptată pentru a crea regimul de concesionare de către Rodiped S.A. a terenurilor pe care se aflau chioșcurile acestei societăți. Pentru acest motiv, statul român urmează să restituie reclamanților doar sumele efectiv investite, de aproximativ 7,5 milioane de euro, la care se adaugă și dobânda aferentă, în total 41.737.249,81 lei. Facem precizarea că suma totală a pretențiilor formulate de reclamanți era de peste 447 milioane de euro.

În ceea ce privește Casa Bucur, Tribunalul Arbitral a reținut faptul că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nu a constituit o încălcare a Acordului dintre România și SUA și a considerat că statul român trebuie să restituie doar suma achitată de reclamanți pentru achiziționarea acesteia și dobânda aferentă. Suma totală este de 840.877,04 lei.

La sumele necesare pentru achitarea despăgubirilor, se adaugă sumele reprezentând cheltuieli de judecată.
Urmare a acestei situații și având în vedere impactul unei astfel de hotărâri judecătorești – de înființare a popririi asupra plății serviciului datoriei publice guvernamentale – Guvernul a luat decizia asigurării sumelor necesare plății acestor despăgubiri.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI