Atunci când contribuabilii nu își declară singuri impozitele, taxele și contribuțiile pe care le au de achitat, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are dreptul să le stabilească din oficiu.

Condițiile care trebuie respectate în această situație au fost modificate recent printr-un ordin al Fiscului.

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 962/2016, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233 din 30 martie 2016 și care a intrat în vigoare în momentul publicării.

Procedura care a intrat astăzi în vigoare stabilește că stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor se face în cadrul perioadei de prescripție și nu privește perioadele pentru care obligațiile fiscale au făcut obiectul unei inspecții fiscale. Cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor se stabilește sub rezerva verificării ulterioare.

„€Compartimentul de specialitate este îndreptățit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea situației fiscale a contribuabilului/plătitorului”, se menționează în actul normativ.

În noua procedură de stabilire prin impunere din oficiu a obligațiilor de plată este menționat faptul că Fiscul este obligat să îi notifice, printr-o înștiințare, pe acei contribuabili care au depășit termenul legal de depunere a declarațiilor fiscale. Aceste înștiințări trebuie comunicate în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor fiscale.

Înainte de emiterea deciziilor de impunere din oficiu (stabilite fie prin procedura automată, fie pe baza analizei documentare), funcționarii de la Fisc trebuie să mai verifice încă o dată dacă acei contribuabili cărora urmează să le fie impuse de oficiu obligații fiscale nu și-au îndeplinit între timp obligațiile declarative pentru care au fost impuși din oficiu sau dacă nu cumva pentru acești contribuabili nu a intervenit una dintre situațiile scutite de procedura de impunere din oficiu (inactivitate fiscală, inspecție fiscală). Dacă a intervenit oricare dintre aceste situații, procedura de impunere din oficiu se întrerupe.

Comments

comments