Finanţele Publice precizează: avocaţii şi pensionarii nu au obligaţia de a achita contribuţii la Fondul de pensii

0
889

Potrivit articolului 150 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează CAS pentru veniturile din activităţi independente : veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Dreptul la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în condiţiile art. 19, art. 20 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Evidenţa drepturilor şi a obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se asigură potrivit art. 8 alin. (1) din această lege, de Casa de Asigurări a Avocaţilor. Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie lunar la constituirea fondurilor sistemului de pensii cu o cotă procentuală din venitul brut lunar realizat din profesie.

Ca urmare, potrivit prevederilor legale în vigoare la această dată, avocaţii sunt asiguraţi obligatoriu în sistemul propriu de pensii şi dacă mai obţin şi alte venituri din activităţi independente (exemplu: practician în insolvenţă), beneficiază de excepţia specifică prevăzută la art. 150 din Codul fiscal şi astfel nu datorează CAS la sistemul public de pensii.

Dreptul la asigurări sociale al notarilor se exercită în condiţiile art. 62 alin. (2) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, iar sistemul de pensii prevăzut de această lege este obligatoriu pentru notarii publici membrii ai Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi complementar sistemului public de pensii la care notarii publici sunt obligaţi să contribuie, în condiţiile legii.

Ca urmare, potrivit prevederilor legale în vigoare la această dată, notarii publici, deşi sunt asiguraţi în sistemul propriu de pensii, nu beneficiază de excepţia specifică prevăzută la art. 150 din Codul fiscal şi astfel, pentru venituri din activităţi independente datorează CAS şi la sistemul public de pensii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here