Finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 – FE 59”

Sectorul 3 al Municipiului București anunță încheierea activităților proiectului ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 – FE 59” Cod SMIS 117061.
Proiectul și-a îndeplinit scopul de creștere a eficienței energetice pentru un număr de 9 blocuri de locuințe situate în sectorul 3 al Capitalei.
Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investiție 3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A ”Clădiri rezidențiale”.
Sectorul 3 al Municipiului București a încheiat în data de 20.04.2018 contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii București – Ilfov.
Obiectivul proiectului a fost crearea/menținerea locurilor de muncă și promovarea coeziunii sociale prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 al municipiului București, în condițiile unei dezvoltări durabile.
Impactul investiției la nivelul Sectorul 3 îl reprezintă scăderea intensității energetice, promovarea măsurilor de eficiență energetică și folosirea resurselor de energie regenerabilă.
Rezultatele atinse pun accent pe scăderea consumului anual specific de energie, protejarea mediului înconjurător prin sprijinirea eficienței energetice, diminuarea consumului anual pentru încălzire și reducerea consumului anual de energie primară.
Proiectul s-a derulat în localitatea București, Sectorul 3, în perioada 31.01.2014 – 30.07.2019, cu o valoare totală de 13.403.125,13 RON, din care finanțarea nerambursabilă (FEDR) a fost de 6.334.539,86 RON și bugetul de stat a fost de 1.583.634,91 RON.
Pentru detalii suplimentare: doamna Violeta Lazarine – Manager de proiect.
Telefon: 021/3180323, interior: 147, email: strategii@primarie3.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI