În data de 29 iunie 2017, Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) împreună cu statele dunărene sărbătoresc Ziua Dunării sub motto-ul: Fii activ pentru o Dunăre mai curată!

Ca în fiecare an Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea alături de A.N. “Apele Române” și celelalte Administrații Bazinale acordă o atenţie sporită activităților ce privesc conştientizarea cetăţenilor privind gestionarea şi prevenirea poluării resurselor de apă.

Astfel, fiecare dintre noi poate contribui la realizarea acestor deziderate printr-o schimbare de atitudine la nivel de comunitate.

Gospodarii de ape din cadrul ABA Argeș – Vedea au desfăşurat activități specifice acestui eveniment pe parcursul lunii iunie, pentru a insufla elevilor, încă de la o vârstă fragedă, ideea că viaţa lor de zi cu zi și mai cu seamă viitorul lor, depinde de această resursă importantă a naturii: APA.

SGA Ilfov- București a organizat miercuri 28 iulie o acțiune de ecologizare și educație ecologică, cu tema ,,Te distrezi când ecologizezi” cu angajați ai S.G.A Ilfov – București.

SGA Teleorman a organizat pentru o suta de școlari și preșcolari din municipiile Alexandria și Turnu Măgurele o expoziție de desene tematice, o vizită la acumularea nepermanentă Prag de fund Alexandria, râul Vedea și concurs de desene tematice pe asfalt.

SGA Giurgiu a marcat Ziua Dunării printr-un concurs de înot și cros, în parteneriat cu Asociația „Prietenii de lângă tine”, concurs de desen și desene pe asfalt, iar la nivelul sediului ABAAV a fost organizată ședinta Comitetului de bazin cu secțiunea de comunicări studențești ,,Apa pentru viitor, viitorul pentru APE”. De asemenea șaizeci de elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic Astra și Colegiul Tehnic Costin D Nenițescu au facut vizite la acumularea Pitești.

La nivel național, pentru îmbunătăţirea calităţii apelor din bazinul Dunării se implementează măsuri și acțiuni care sunt cuprinse în cadrul Planului de management al bazinului hidrografic internațional al Fluviului Dunărea, plan elaborat în anul 2009 și actualizat în anul 2015, fiind o realizare comună a statelor dunărene, în cadrul Comisiei Internaţionale pentru protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Măsurile stabilite în acest Plan se adresează presiunilor ce vizează poluarea cu substanțe organice, poluarea cu nutrienți, poluarea cu substanțe periculoase, precum și alterările hidromorfologice, măsuri ce vor conduce la atingerea obiectivelor de management stabilite pentru apele de suprafață și subterane din bazinul Dunării.

Comments

comments