Fenomenele de iarnă se manifestă și la nivelul rețelei hidrografice din județul Argeș. Pe majoritatea cursurilor de apă s-au format poduri de gheaţă și gheață la mal. Pe râul Arefu s-a format pod de gheață continuu. În următoarele zile formaţiunile de gheaţă existente vor fi în extindere şi intensificare, putând produce prin evoluția lor variații importante de niveluri. Vor predomina podurile de gheață pe râurile din zonele montane. La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au fost luate măsuri pentru monitorizarea strictă a cursurilor de apă, asigurarea fără întreruperi a volumelor necesare alimentării populației, gestionarea în bune condiţii a eventualelor situaţii de urgenţă, pe durata atenţionărilor meteorologice cu privire la scăderea semnificativă a temperaturilor.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș  – Vedea se acționează conform programelor de exploatare pe timp friguros a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare. Astfel, sunt monitorizate permanent lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, instalaţiile electrice şi hidraulice la barajele și prizele de alimentare cu apă din administrare şi în special instalaţiile de barbotare (acolo unde este cazul).  La această oră, resursele pentru alimentările cu apă în sistem centralizat sunt asigurate în totalitate, rezerva existentă în acumulări fiind de 541.81 milioane mc.

„Recomandăm populației să nu se avânte pe podurile de gheață formate pe cursurile de râu și
lacurile de acumulare, acestea putând ceda sub greutate. De asemenea, atragem atenția asupra pericolului la care se expun persoanele care ignoră atenționările și traversează cursurile de apă sau
lacurile înghețate, ori practică diferite sporturi pe gheață” este sfatul conducerii Administraţiei Bazinale   de Apă Argeş-Vedea.

Comments

comments