Conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) propune modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară astfel încât extrasul de carte funciară pentru informare să poată fi obținut și plătit prin mijloace electronice. Astfel, potrivit digi24.ro, românii nu vor mai trebui să se deplaseze la oficiile ANCPI din țară pentru a obține extrase de carte funciară de informare.

Potrivit directorului ANCPI, Radu Codruț Ștefănescu, pentru modificarea Ordinului 700/2014, ”extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia cadastral – juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Extrasul eliberat on-line prin intermediul platformei e-payment este generat automat de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral și cartea funciară, valabilă la data generării”, spune ordinul de modificare care așteaptă aprobarea și care se află în dezbatere publică până în data de 12 februarie.

Sistemul poate fi accesat la adresa http://epay.ancpi.ro și presupune înregistrarea doritorilor. Tarifele nu vor fi modificate, iar un extras de carte funciară de informare va continua să coste 20 de lei. (sursa: digi24.ro)

Comments

comments