Exproprierea imobilelor de pe tronsonul DN 73 Pitești – Câmpulung – Brașov a fost decisă de Guvern! Locuitori din 11 localități argeșene vor fi despăgubiți

0
568

Exproprierea imobilelor de pe tronsonul DN 73 Pitești – Câmpulung – Brașov a fost decisă de Guvern! Locuitori din 11 localități argeșene vor fi despăgubiți. Guvernul a adoptat joi, 27 septembrie, Hotărârea privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov, km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”. Potrivit Hotărârii adoptate de Guvern vor fi expropriate imobile aflate pe raza a 11 localități argeșene: Dârmăneşti, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Lerești, Valea Mare Pravăţ, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara, dar și din șase localități din Brașov: Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian. Fiecare proprietar va fi despăgubit de către stat cu 91.555,59 mii lei.

Astfel, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
”Art. 1. – Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov, km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*), la prezenta hotărâre.
Art. 2. – (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov, km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Dârmăneşti, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Lerești, Valea Mare Pravăţ, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş, Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa nr. 2, la prezenta hotărâre.
Art. 3. – (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov, km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Dârmăneşti, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Lerești, Valea Mare Pravăţ, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş, Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, sunt în cuantum de 91.555,59 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, la capitolul 84.01 ,,Transporturi”, subcapitolul 03 ,,Transport Rutier”, Titlul 58 2 ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 – „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională” – FEDR.
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul
Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 4. – Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5. – Planul cu amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here