Examenul de grad principal pentru asistenții medicali argeșeni. Sesiunea octombrie 2019

Ordinul Asistenților Medicali Argeș vine cu precizări pentru asistenții medicali argeșeni privind condițiile de înscriere la examenul de grad principal sesiunea octombrie 2019, examen care se desfășoară astfel:

– în data de 24.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

– în data de 25.10.2019–examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

La examen se pot înscrie asistenții medicali care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenți cu diploma/certificat de absolvire/licență sau echivalentă ai uneia dintre următoarele categorii de instituții de învățământ:

liceu sanitar/școală postliceală sanitară/colegiu medical universitar/facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe;

b) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății;

c) fac dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. Prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.

De asemenea, la examenul organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în urma absolvirii programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază sau a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator, asistenții medicali de nutriție-dietetică și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo- fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică, de farmacie.”a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină pe coperta căruia sunt completate numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care se înscrie la examen, numărul de telefon al candidatului.

Documentele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);

 • declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);

 • copia actului de identitate;

 • copia diplomei de absolvire/licenţă în formarea ca asistent medical generalist, asistent medical, moașă (la înscriere candidatul prezintă și actele de studii în original);

 • adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă:

  • experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

  • condițiile de încadrare și de durată ale normei de lucru;

 • copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

 • dovada plăţii sumei de participare la examen.

Vom reveni cu informații suplimentare privind perioada de depunere a dosarelor de înscriere ale candidaților, cuantumul taxei de participare și locul de desfășurare al examenului.

Comments

comments