Primăria Municipiului Pitești organizează pe 15 martie, de la ora 13.00, examen în vederea atestării persoanelor fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii (administrator de bloc) în Pitești. Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor personale se pot face în perioada 01 -14.03.2018.

Actele necesare completării dosarului: cererea pentru înscrierea la examenul de atestare; curriculum vitae; copii acte stare civilă (certificat naştere, certificat de căsătorie și B.I./C.I.); recomandare din partea asociaţiei de proprietari/locatari, purtând semnătura şi ştampila conducerii asociaţiei – preşedinte şi comitet executiv; dovada depunerii garanţiei materiale, în cuantumul stabilit de adunarea generală a asociaţiei de proprietari, în condiţiile legii; copii acte studii; certificat cazier judiciar (în original); adeverință medicală privind starea de sănătate a candidatului.

Comments

comments