Examen pentru postul de administrator de bloc, în Pitești

1,329 views

Primăria Municipiului Pitești organizează pe 15 martie, de la ora 13.00, examen în vederea atestării persoanelor fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii (administrator de bloc) în Pitești. Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor personale se pot face în perioada 01 -14.03.2018.

Actele necesare completării dosarului: cererea pentru înscrierea la examenul de atestare; curriculum vitae; copii acte stare civilă (certificat naştere, certificat de căsătorie și B.I./C.I.); recomandare din partea asociaţiei de proprietari/locatari, purtând semnătura şi ştampila conducerii asociaţiei – preşedinte şi comitet executiv; dovada depunerii garanţiei materiale, în cuantumul stabilit de adunarea generală a asociaţiei de proprietari, în condiţiile legii; copii acte studii; certificat cazier judiciar (în original); adeverință medicală privind starea de sănătate a candidatului.

Comments

comments