EUROSTAT: Aproape 7 % din gospodăriile din UE nu pot plăti facturile de utilităţi la timp din cauza unor dificultăţi financiare

Cele mai mari rate sunt raportate în:
・ Grecia (36 %) și
・ Bulgaria (30 %)

În contrast, cele mai mici în:
・ Olanda
・ Cehia
・ Suedia
・ Austria (toate în jur de 2 %)

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor și combaterea sărăciei și excluziunii sociale este o parte centrală a politicilor Uniunii Europene.

Cu toate acestea, există încă gospodării din UE care întâmpină dificultăți în realizarea scopurilor. În 2018, aproape 7% din gospodării nu au putut să plătească facturile la energie electrică (încălzire, energie electrică, gaze, apă etc.) din cauza dificultăților financiare. Cu toate acestea, această pondere a scăzut constant în UE în ansamblu, de la peste 10% din gospodării în 2013.

Printre gospodării, în mod special, se remarcă cele cu un singur adult şi copii dependenți, care se confruntă cu dificultăți în plata facturilor la utilități la timp. În UE, puțin sub 14% din gospodăriile formate dintr-un singur adult cu copii dependenți s-au confruntat cu astfel de dificultăți în 2018, comparativ cu mai puțin de 3% din gospodăriile formate din doi adulți (cu cel puțin unul dintre ei 65 de ani sau mai mult). În rândul gospodăriilor cu doi sau trei adulți și copii dependenți, această pondere a fost de aproximativ 11%.

În 2018, mai mult de o treime din gospodăriile din Grecia (36%) au avut probleme la plata facturilor la utilități la timp în ultimele 12 luni, multe gospodării se confruntându-se cu astfel de probleme și în Bulgaria (30%). În schimb, puține gospodării nu au putut să își plătească facturile la timp în Olanda, Cehia, Suedia și Austria (toate în jur de 2%).

Aceste date au fost colectate ca parte a sondajului anual al UE privind veniturile și condițiile de viață (EU-SILC). Pentru mai multe informații despre statisticile disponibile în acest domeniu, aruncați o privire la prezentarea de ansamblu accesibilă aici.

Comments

comments