În 2018, 7% din companiile din UE cu mai mult de 10 angajaţi foloseau roboţi industriali sau de serviciu.

Marile companii folosesc roboţi (25% dintre companiile cu 250 de angajaţi sau mai mult) mult mai mult decât companiile de nivel mediu (12% dintre firmele cu 50 până la 249 de angajaţi) sai companiile mici(5% dintre firmele cu 10 până la 49 de angajaţi).

Cel mai mare procent de firme care folosesc roboţi industriali sau de serviciu sunt înregistrare în Spania (11%), Danemarca şi finlanda (ambele cu 10%) şi Italia (9%)

Cea mai mică rată este înregistrată în Cipru (1%), estonia Grecia, Lituania Ungaria şi România (toate cu 3% fiecare)

Firmele folosesc mai mult roboţi industriali (5%) decât roboţi de serviciu (2%). Roboţii industriali sunt folosiţi mai frecvent în sectorul de manufactură (16%) iar cei de serviciu în manufactură şi comerţ (ambele 4%)

Firmele folosesc în special roboţi în sistemele de gestionare a depozitelor (44% dintre companiile care folosesc roboţi), urmate de transportul persoanelor şi bunurilor (22%), curăţenie şi gestionarea deşeurilor, precum şi activităţi de ansamblare (21% fiecare) .

Roboţii constau în mai multe componente, cum ar fi structura mecanică, senzori, computer şi unitate de control. După modul de folosire se clasifică în roboţi industriali şi roboţi de serviciu. În timp de roboţii industriali sunt folosiţi mai ales în domeniul automatizării industriale şi îşi îndeplinesc sarcinile într-un mediu clar structurat, cu măsuri de siguranţă din afară, roboţii de serviciu au un anumit nivel e autonomie şi abilitatea de a opera într-un mediu complex şi au benoie de interacţiunea cu persoane, obiecte sau alte dispozitive.

SURSA: Eurostat

Comments

comments