ESTERA STĂMOIU, președinte OAMG Argeș: Asistenții medicali cu studii superioare ”discriminați” prin condițiile de înscriere la concursuri

ESTERA STĂMOIU, președinte OAMG Argeș: Asistenții medicali cu studii superioare ”discriminați” prin condițiile de înscriere la concursuri. Un proaspăt absolvent de facultate specializarea Asistență medicală generală nu este primit la niciun concurs, aflându-se într-o situație imposibil de acceptat, și asta pentru că el are o formare superioară de 4 ani, față de una postliceală de 3 ani, astfel cum sunt scoase la concurs posturile de asistent medical.

De menționat că angajatorii respectă procedurile legale impuse de lege și nu se poate reține o vină în sarcina lor, ei publicând posturile la nivelul studiilor PL, așa cum de altfel ele se vacantează.

HGR 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, este actul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual.

Astfel, potrivit acestui act normativ mai sus-menționat, în conformitate cu prevederile art. 7 alin 2, anunțul privind concursul va cuprinde în mod obligatoriu numărul și nivelul posturilor scoase la concurs.

Posturile care se publică trebuie să fie aprobate în ștatul de funcții al unității, iar în situația în care aceste posturi nu se ocupă unitatea poate cere modificarea ștatului de funcții prin transformarea posturilor neocupate și poate demara o nouă procedură de ocupare a posturilor.

Totodată, în prevederile art. 6 alin 1 se precizează că dosarul de concurs va cuprinde ”copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor”.

În contextul legal mai sus menționat, asistenții medicali care au absolvit o formă de învățământ superioară (nivel de studii superioare) nu se pot înscrie la niciun concurs de ocupare a unui post de asistent medical, având un nivel de studii superioare, care nu corespunde posturilor scoase la concurs, respectiv nivel PL.

Este bine cunoscut faptul că în Argeș funcționează cu rezultate foarte bune în cadrul Universității din Pitești, Facultatea de Științe care formează la nivel superior de studii, anual aproximativ 50 de asistenți medicali cu studii superioare, nivel de altfel practicat în mai toate statele europene în ceea ce privește asistenții medicali.

Paradoxul legislației zilelor noastre este că niciun absolvent al Facultății nu se poate înscrie la concursuri, ei având un nivel de pregătire superior celui prevăzut de postul scos la concurs cu nivel de studii postliceal, așa cum el a fost vacantat.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu, a sesizat această situație, cu potențial risc de ”discriminare” legală și ne-a declarat: ”Într-adevăr, astăzi asistenții medicali cu studii superioare nu au posibilitatea de a se înscrie la concurs pentru a ocupa un post de asistent medical, întrucât condițiile prevăzute de anunțurile de concurs impun, așa cum prevede legea, nivel de studii PL, astfel cum au fost vacantate, ceea ce creează o mare nedreptate în rândul absolvenților cu studii superioare, ei având un nivel de pregătire superior. Soluția și propunerea este de modificare a actului normativ HGR nr. 286/2011, astfel încât posturile să fie scoase la concurs în profesie conform titlului de calificare dobândit în urma absolvirii unei forme de învățământ (studii postliceale/studii superioare), ci nu pe nivel de studii.

Este adevărat că sistemul dual de formare în profesia noastră a generat și generează multe frământări, de la nivel de salarizare, la fișa postului, la condiții de acces pe un post și tocmai de aceea, poate a venit timpul deciziilor și în acest domeniu, având în vedere tendințele europene.

Organizația profesională a sesizat în repetate rânduri aceste situații și va continua demersurile până la amendarea legislației în sensul în care se vor putea înscrie la concursuri, atât asistenții medicali cu stud postliceale, cât și cu studii superioare.

E absolut INJUST să fii respins la un concurs pentru că ești prea pregătit pentru acel post. Și ca să vă dau un exemplu, un asistent medical m-a întrebat: ”Ce să fac să mă descalific pentru a fi acceptat la concurs? (fusese respins la 4 spitale din județ).

În opinia mea, vorbim chiar de încălcarea unui drept fundamental al omului. Nu poți să-i oferi cadrul legal să învețe, dar să nu îl oferi și pe acela care să-i permită să-și valorifice cunoștințele profesionale.

Sistemul de sănătate are nevoie de asistenți medicali foarte bine pregătiți ! Să le creăm condițiile de a profesa în țară și nu pe acelea de a pleca din țară !”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.