În perioada 18-23 iunie, s-au desfășurat lucrările ședinței Consiliului Național al OAMGMAMR, la care a participat Estera Stămoiu în calitate de consilier național.

Au răspuns invitației și au fost prezenți, reprezentanți ai unor instituții relevante din sistemul de sănătate și sistemul de educație: dl. Cristian-Vasile Grasu-secretar de stat în Ministerul Sănătății, dl. Răzvan Teohari Vulcănescu-vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dna. Oana-Mihaela Salomia-CNATDCU din Ministerul Educației.

În mesajul adresat celor prezenți, domnul Grasu a accentuat perspectivele dezvoltării și evoluției profesiei de asistent medical, subliniid rolul determinant al Ordinului Asistenților Medicali și contribuția fundamentală în repoziționarea profesiei în societate. Pornind de la realitatea potrivit căreia, anual sunt 10-12.000 de absolvenți ai școlilor postliceale sanitare, dl. Grasu a evidențiat necesitatea intensificării atribuțiilor organizației noastre în ceea e privește cresterea calității învățământului prin colaborarea cu Ministerul Educației în elaborarea curriculei de curs și a planului școlar în unitățile educaționale de formare în profesia de asistent medical. ”Sarcina calității învățământului trebuie să fie o acțiune concertată a mai multor instituții” a declarat secretarul de stat.

În același context, dl. Grasu a semnalat necesitatea de informații la nivel național privind structura și componența acestei categorii profesionale, informații fundamentale în oricare analize ale sistemului sanitar, ceea ce presupune ca o parte a Registrului unic al asistenților medicali să aibă accesibilitate publică, cu respectarea prevederilor legale în materie.
La nivel național, a fost identificată o nevoie acută a specializării asistenților medicali, un exemplu fiind asistenții medicali din ATI, dar nu numai. În acest sens, există deja pe circuitul de avizare al Ministerului Sănătății un ordin de ministru privind specializările asistenților medicali, urmând ca acesta să apară în scurt timp.

Dl. Vulcănescu a amintit despre demersurile pe care Ordinul Asistenților Medicali le-a întreprins pentru crearea cadrului legislativ de exercitare a profesiei de asistent medical în regim independent, prin înființarea cabinetelor de practică independentă.

În cadrul lucrărilor ședinței, dna. Estera Stămoiu, în calitate de președinte al Comisiei Naționale de Etică și Deontologie, a prezentat Raportul de activitate al comisiei, aducând la cunoștință membrilor Consiliului național cauzele care au fost pe rolul acesteia în perioada ianuarie-iunie 2017.

De-a lungul celor 5 zile, s-au constituit grupuri de lucru care au dezbătut o multitudine de teme și problematici de interes pentru profesia de asistent medical, concluziile urmând a fi transpuse în norme legislative de reglementare: elaborarea planului de îngrijiri, revizuirea procedurilor de practică, revizuirea Metodologiei de desfășurare și organizare a examenului de grad principal-sesiunea 2017, îmbunătățirea Programului Național de Educație Medicală Continuă, sistematizarea Registrului unic al asistenților medicali, revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională.

”Un punct important pe ordinea de zi a fost analiza capacității administrative a filialelor în îndeplinirea atribuțiilor legale ce le revin. Și sunt în măsură să afirm, cu satisfacție și cu deplină bucurie, că suntem o filială cu rezultate notabile: o agendă educațional-științifică remarcabilă, atât din punct de vedere al conținutului instructiv-educativ, cât și din punct de vedere al numărului evenimentelor și cifrei participanților, un proces eficient de autorizare și avizare pentru exercitarea profesiei al asistenților medicali activi în sistemul de sănătate argeșean, un management organizațional la standarde ridicate. Aceste evaluări pozitive sunt rezultatul efortului și strădaniei întregii echipe de conducere a Ordinului Asistenților Medicali Argeș, dar, în egală măsură, al implicării și contribuției asistenților medicali argeșeni la activitatea filialei noastre.” a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

 

Comments

comments