Începând cu data de 2 august a intrat în vigoare Legea 221/2018 care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 661/30.07.2018.

Legea aduce modificari si completari la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii si are doua categorii de dispozitii, respectiv :

Dispozitii care vizeaza persoanele aflate in activitate si care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii dupa data intrarii in vigoare a acestei legi, atat din punct de vedere al reducerii varstei standard de pensionare, cat si din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual;

Dispozitii care vizeaza anumite categorii de pensionari cu drepturi in plata, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea la determinarea punctajului mediu anual a unui stagiu complet de cotizare mai mic decat cel initial.

Sunt avute in vedere:
I. Anumite categorii socio–profesionale (activitate artistica: balerini, etc., personal navigant aviatia civila, locurile de munca din anexa nr. 2 la Legea 263/2010) care sunt incadrate in conditii speciale de munca si care beneficiaza de o reducere mai mare a varstei standard de pensionare, precum si de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare mai mic decat cel general.
II. Pensionarii care au beneficiat de majorarea prevazuta la Legea 192/2015 si care pana la data de 31.12.2015 au avut drepturi stabilite si recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decat cel general, datorita unor reglementari cu caracter special sau a dispozitiilor unor hotarari judecatoresti;
III. Pensionarii cu drepturi deschise intre data de 01.01.2011 si data intrarii in vigoare a acestei legi si care au desfasurat un numar determinat de ani in conditii speciale: balerini, personal navigant din aviatia civila si cei care au lucrat in locurile de munca si unitatile prevazute in anexa nr. 2 si 3 la Legea 263/2010.

Subliniem ca NU fac obiectul acestei legi pensionarii care, desi au lucrat in grupa superioara de munca, au beneficiat deja de majorarea punctajului mediu anual conform OUG 100/2008, art. 169 din Legea 263/2010 si Legea 155/2016.

Recalcularea se realizeaza din oficiu, pensionarii fiind scutiti de formularea si inregistrarea unor cereri.
Recalcularea se va realiza in perioada 01.10.2018 – 01.10.2019. Drepturile recalculate se cuvin si se acorda de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicarii deciziei de recalculare.

Comments

comments