Elevii și studenții primesc bonuri de 200 de euro pentru calculatoare. Până când trebuie depuse cererile. Programul ”Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare continuă și în 2019.

Potrivit acestuia, bonurile vor fi acordate elevilor care provin din familii în care venitul brut lunar pe membru de familie este de maximum 250 de lei. Pot aplica elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani. Depunerea cererilor se va face până pe 19 aprilie, iar elevii vor putea beneficia efectiv de ele în luna iulie.

Calendarul pentru anul 2019 este următorul:
– Stabilirea şi numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ: 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
– Depunerea cererilor: până la 19 aprilie
– Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială: 22 aprilie – 13 mai
– Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat: 14 – 24 mai
– Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale a listei de cereri eligibile: 31 mai
– Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor: 5 iunie
– Depunerea contestaţiilor: 6 iunie
– Rezolvarea contestaţiilor: 6 – 20 iunie
– Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat şi în fiecare unitate de învăţământ: 21 iunie
– Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru: 4 iulie
– Achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei Naţionale: 5 – 19 iulie
– Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari: 22 iulie – 9 august
– Achiziţionarea de calculatoare: 24 iulie – 10 octombrie
– Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi: 25 iulie – 15 octombrie
– Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat: 25 iulie – 31 octombrie
– Decontarea către operatorii economici: 30 iulie – 20 noiembrie.

Comments

comments