UAT Municipiul Curtea de Argeș, în calitate de beneficiar, derulează un proiect al cărui obiectiv general este reabilitarea/modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Curtea de Argeș, care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon și creșterea eficienței energetice.

Titlul proiectului este “Eficiența energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeș” si Cod SMIS 125882, iar locul de implementare este municipiul Curtea de Argeș, judetul Argeș.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: – Extinderea sistemului de iluminat public cu 2,20 km; – Creșterea numărului de aparate de iluminat la 2860 aparate LED; – Scăderea consumului estimat de energie electrică la 612.474,00 KWh/an ; – Reducerea emisiilor de CO2 cu minimum 51,05% (176 echivalent tone CO2 la sfârșitul implementării ).

Proiectul este finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 3 : Sprijinirea tranziței către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor; Operațiunea C – Iluminat public.

Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației iar Organismul Intermediar este A.D.R.Sud-Muntenia.

Proiectul are o valoare totală de 10.262.921,12 lei, din care 10.048.333,10 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă și se va derula în perioada : 13 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2022.

PRIMĂRIA CURTEA DE ARGEŞ

www.primariacurteadearges.ro 0248.721.033

primariacurteadearges@yahoo.com

Persoana de contact: Carmen Cosa


 

Comments

comments