Eficiența energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeș

UAT Municipiul Curtea de Argeș, în calitate de beneficiar, derulează un proiect al cărui obiectiv general este reabilitarea/modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Curtea de Argeș, care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon și creșterea eficienței energetice.

Titlul proiectului este “€Eficiența energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeș” si Cod SMIS 125882, iar locul de implementare este municipiul Curtea de Argeș, judetul Argeș.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: –Extinderea sistemului de iluminat public cu 2,20 km; –Creșterea numărului de aparate de iluminat la 2860 aparate LED; –Scăderea consumului estimat de energie electrică la 612.474,00 KWh/an; –Reducerea emisiilor de CO2 cu minimum 51,05% (176 echivalent tone CO2 la sfârșitul implementării ).

Proiectul este finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 3 : Sprijinirea tranziței către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 –Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor; Operațiunea C – Iluminat public.

Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației iar Organismul Intermediar este A.D.R.Sud-Muntenia.

Proiectul are o valoare totală de 10.262.921,12 lei, din care 10.048.333,10 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă și se va derula în perioada : 13 noiembrie 2017 –31 octombrie 2022.

Comments

comments