DSVSA Argeş: măsuri sporite pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africană

Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice și sălbatice, cu evoluție rapidă morbiditate de 100% și aproape 100% mortalitate în infecţiile cu tulpini de virus foarte virulente;
Nu există vaccinuri şi vaccinare pentru pesta porcină africană.

Nici un tratament nu este posibil si admisibil in PPA. Porcii afectati trebuie sacrificaţi, iar carcaselor lor trebuie neutralizate (incinerate sau îngropate) în condiţii de maximă siguranţă, pentru a preveni răspândirea bolii.

Avand in vedere ca România este în stare de alertă după ce au fost depistate alte trei focare de pestă porcină africană, Direcţia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges a pus in miscare toate mijloacele tehnice necesare in vederea depistarii precoce a unor eventuale focare de pesta porcina africana.

Au fost instruiti medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de libera practica imputerniciti privind semnele clinice ce pot fi atribuite bolilor specifice suinelor atat la porcii domestici cat si la mistreti;

De asemenea, au fost informati sa recomande crescatorilor de animale din exploatatiile non-profesionale:
・ sa nu intre în adăposturile unde crec porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care au umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puna o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică;
・ sa creasca porcii doar în spaţii îngradite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea lor, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;- sa nu hrăneasca animalele cu resturi alimentare;
・ dacă există vânători în famile care aduc carne de mistreţ, sa nu administreze porcilor apa provenită de la spălarea cărnii, sau resturi de carne;
・ sa nu scoata scroafele sau vierii din exploataţie, în scopul montei cu animale din altă exploataţie;
・ sa nu cumpere purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
・ sa nu foloseasca în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, care ar fi putut să vină în contact cu mistreţi bolnavi.)

Proprietarii de suine trebuie sa stie ca despăgubirile se acordă atât pentru animalele ucise în cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală, cât şi pentru pagube colaterale.

În cazul în care Centrul Local de Combatere a Bolilor decide extinderea măsurilor de control la alte exploataţii, proprietarilor li se acordă despăgubiri în aceleaşi condiţii.

În cazul pestei porcine africane, este interzisă valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.

Animalele care fac obiectul despăgubirilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie declarate şi înregistrate în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; proprietarii sa anunte orice caz de imbolnavire la porci medicului veterinar imputernicit.

S-a dispus ca medicii veterinari oficiali sa acorde o atentie deosebita circulatiei suinelor si sa monitorizeze toate targurile de pe raza de activitate;

Au fost instruiti reprezentantii asociatiilor de vanatoare si reprezentantii fondurilor de vanatoare privind obligatiile pe care le au in momentul depistarii de mistreti morti sau bolnavi,
sa notifice D.S.V.S.A. Arges asupra mortalitatii crescute obeservate in populatiile de mistreti si a fiecarui cadavru de mistret gasit in teritoriu in scopul prelevarii de probe si a expedierii acestora la laborator pentru diagnostic.

De asemenea au fost informati privind respectarea regulilor de biosecuritate in timpul partidelor de vanatoare dupa cum urmeaza:
・ oricare partidă de vânătoare se va desfășura numai cu notificarea prealabilă a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Județene, care va asigura prezența unui medic veterinar pentru efectuarea examenului clinic post-mortem și a prelevării, ambalării și expedierii probelor pentru laborator;
・ vânătorii sunt obligați să prezinte pentru examenul clinic și pentru prelevarea de probe toți mistreții împușcați și să păstreze vânatul în centrul de colectare vânat, până la aflarea rezultatului examenului de laborator;
・ după vânătoare, câinii gonaci nu vor fi lăsați liberi, pentru a se evita venirea în contact cu animalele împușcate și răspândirea virusului la întoarcerea în comunitate.
・ după vânătoare, recoltarea probelor pentru examenul de laborator este recomandat să se facă într-un centru de colectare a vânatului, pentru a nu permite împrăștierea de resturi biologice în mediu, unde alți porci sălbatici pot veni în contact cu ele. Carcasele vor fi păstrate în centrul de colectare până la aflarea rezultatelor de laborator;
・ dacă nu este disponibil un centru de colectare pentru vânat, recoltarea probelor se va face după ce vânatul împușcat este așezat pe o folie de plastic, care ulterior va fi strânsă și distrusă prin ardere sau îngropare;

Au fost instruiti administratorii fermelor de suine si medicii veterinari imputerniciti organizati in conditiile legii in vederea respectarii masurilor de biosecuritate pe care trebuie sa le impuna in fermele proprii;

Sa notifice D.S.V.S.A. Arges asupra cresterii morbiditatii si mortalitatii in ferma proprie.
Au fost informati toti cei in cauza privind modul de notificare si punctele de contact la care trebuie sa apeleze cand au de notificat suspiciuni;

A fost dispusa:
– comunicarea efectivă intre autoritatile veterinare, practicienii veterinari şi crescătorii de porcine;
-carantina porcilor înainte de introducerea lor într-un efectiv;
– interzicerea folosirii resturilor menajere în hrana porcilor;
-controlul eficient al unităţilor de neutralizare;
-supraveghere serologica structurată, avand ca tinta mai ales scroafele si porcii de reproductie;
-identificarea şi înregistrarea corecta a suinelor într-o baza de date si gestionată eficient;
-controlul riguros al mişcărilor de porcine în teritoriu.

S-a insistat asupra mentinerii unei stari de alerta la nivel maxim pentru a putea aplica masurile de control in cazul unei eventuale suspiciuni de pesta porcina africana.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here