DSVSA Argeş, măsuri pentru siguranţa alimentelor cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Unde găsiţi produse controlate şi cum se pot face sesizări

În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sarbătorilor Pascale când, în mod tradiţional, consumul unor cantităţi de alimente de origine animală creşte considerabil, este necesară intensificarea acţiunilor de supraveghere sanitară veterinară.

Ca urmare, DSVSA Argeş a stabilit măsuri suplimentare de prevedere în ce priveşte mod în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate carnea de miel şi ouăle destinate consumului uman, precum şi alte alimente de origine animală.

I. MASURI TEHNICO-ADMINISTRATIVE

1.A fost intocmit un program de lucru care cuprinde toti medicii veterinari din cadrul Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Arges, circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi circumscripţiilor sanitare veterinare zonale. In perioada 05.03.2018 –・07.04.2018 (premergătoare Sărbatorilor Pascale Catolice si Sărbatorilor Pascale Ortodoxe) va fi verificat modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare şi de alimentaţie publică şi va fi sancţionată orice încalcare a prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.
2.Asigurarea permanentei la nivelul DSVSA Arges, al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi al circumscripţiilor sanitare veterinare zonale, în perioada 05.03.2018 –・07.04.2018, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică,va fi afişat programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.
3.Instiintarea tuturor primariilor din judet asupra obligaţiilor pe care le au autorităţile locale în sprijinirea respectării legislaţiei sanitare veterinare,iar in cazul in care administratiile locale au posibilitatea de a organiza puncte temporare de sacrificare a mieilor si iezilor care sa respecte conditiile de igiena,acestea vor instiinta in scris DSVSA Arges.
4.Asigurarea de personal sanitar veterinar,si permanenta acestuia, inclusiv in zilele de sambata si duminica, in toate pietele agroalimentare si alte locuri amenajate si autorizate sanitar veterinar, programul de lucru fiind: LUNI-VINERI: 8:30-17:00; SAMBATA-DUMINICA: 8:00-14:30. * Sesizari se pot face permanent la tel.0248211199.

Persoanele nominalizate pentru asigurarea permanentei sunt:

・ CSVSA Ceair Pitesti: Dr.Stanescu Tania – 0784213138; Dr.Dinta Irina – 0784213120;
・ CSVSA Smardan Pitesti: Dr. Candea Cristian – 0784213114; Dr.Motrun Adriana – 0741279551;
・ CSVSA Gavana Pitesti: Dr. Leonte Florenta – 0744596204;
・ CSVSA Curtea de Arges: Dr.Simtinica Iulian – 0745817032;
・ CSVA Mioveni: Dr.Arsenescu Ion – 0723157592;
・ CSVSA Campulung: Dr.Serb Dan – 0784213144;
・ CSVZ Buzoiesti: Dr.Gaureanu Constantin – 0784213125;
・ CSVZ Costesti: Dr.Vladau Gheorghe – 0752235644;
・ CSVZ Boteni: Dr.Spanu Sorin – 0740688593;
・ CSVZ Bascov: Dr.Ilie Marcel – 0784213127;
・ CSVZ Topoloveni: Dr.Leonte Marian – 0744214214;
・ CSVZ Malureni: Dr.Avramescu Ion – 0754679747;
・ CSVZ Tigveni: Dr.Olteanu Florin – 0784213135;
・ CSVZ Domnesti: Dr.Pampureac Vasile – 0721393053.

II. MASURI PRIVIND PRODUSELE DE ORIGINE ANIMALA

1.CARNEA DE MIEL

Vor fi identificati şi monitorizati toti producătorii şi comercianţii care sacrifica miei şi prelucrează carne de miel, precum şi a toate fermele sau gospodăriile particulare de unde vor fi livrate animalele pentru sacrificare;
– controlul stării de sănătate a animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor sănătoase, crescute în gospodării, ferme şi localităţi indemne de boli transmisibile;
– verificarea respectării regulilor de protecţie a animalelor în timpul transportului (reg.CE nr.1/2005), abatorizării (Reg.CE nr.1099/2009) sau sacrificarii, în toate unităţile de sacrificare aprobate;
– verificarea condiţiilor privind transportul mieilor sau a cărnii de miel, care trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi însoţit de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora;
– verificarea depozitării şi comercializării cărnii de miel şi interzicerea efectuării acestor operaţiuni în spaţii improvizate, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare;
– verificarea modului în care sunt marcate carcasele de miel şi interzicerea comercializării acestora, în cazul în care nu sunt respectate prevederile Ordinului ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 221/21.03.2008;
– verificarea documentelor legale care însoţesc transportul şi care atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar.

*** Documentele necesare taierii mieilor in abator sunt certificatul sanitar veterinar (conf.Ord.ANSVSA nr.10/2008) ,formularul de miscare si documentul de lant alimentar, documente eliberate de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit din localitatea de origine a animalelor.
In judetul Arges sunt 7 abatoare autorizate pentru taierea mieilor si iezilor unde proprietarii de animale pot aflui animalele,programul de sacrificare cat si contravaloarea prestarii serviciilor vor fi stabilite prin negociere directa intre proprietarii animalelor si administratorii unitatilor de taiere.

**** Carnea de miel va fi comercializata in urmatoarele piete autorizate sanitar veterinar:
・ Pitesti: Piata Ceair Piata Smardan.
・ Campulung-Muscel: Piata Juramantului.
・ Curtea de Arges: Piata Centrala.
・ Mioveni: Piata Dacia.

2. OUA SI PRODUSE DIN OUA

Vor fi identificati şi monitorizati toti producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman şi toate fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă;
– verificarea condiţiilor privind transportul ouălor, care trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi suspendarea

autorizării sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care nu îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare;
– verificarea depozitării şi comercializării ouălor şi interzicerea desfăşurării activităţii în spaţii improvizate, în care nu este asigurată temperatura şi starea de igienă corespunzătoare;
– interzicerea comercializării ouălor care nu provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor;
– efectuarea examenului ovoscopic de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari, precum şi verificarea modului în care sunt îndeplinite condiţiile de desfacere a acestora în pieţele agroalimentare;
– interzicerea comercializării ouălor cu coaja crapată sau lovită, retragerea de la vânzare a acestora şi dirijarea pentru valorificare în scopuri tehnice, confiscarea sau distrugerea acestora;
– verificarea modului în care sunt marcate ouăle, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.589/2008 privind regimul de comercializare a ouălor.

3. LAPTE SI PRODUSE LACTATE

Comercializarea laptelui şi a brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri, de către producătorii agricoli, se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA judeţene, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008.
Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final, sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui.
Producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sanătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine.
Brânzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate în pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, etc).
Brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc). Sunt permise transportul şi păstrarea în vederea vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), cu condiţia că acestea să fie curate şi identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilitătii produselor.
Comercializarea directă către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, a brânzeturilor obţinute de producătorii agricoli, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.
In vederea asigurării trasabilităţii brânzeturilor comercializate către consumatorul final, acestea trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, etc.
În acest sens, se pot utiliza metode diferite de etichetare, cum ar fi:
– aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;
– utilizarea de pungi imprimate;
– afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat.
Laptele şi brânzeturile obţinute de către producătorii agricoli trebuie să fie sigure pentru sănătatea consumatorilor şi să nu conţină germeni patogeni care să producă toxiinfecţii alimentare la om.
Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea pieţelor agroalimentare vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare pentru transportul, depozitarea şi comercializarea laptelui şi a brânzeturilor obţinute de producătorii agicoli.

4. PESTE SI PRODUSE DIN PESCUIT

Vor fi verificate toate spatiile de depozitare,procesare si comercializare a pestelui si produselor din pescuit in vederea stabilirii modului in care sunt respectate conditiile generale si speciale de igiena stabilite de legislatia in vigoare.
O atentie deosebita va fi acordata modului in care este asigurata trasabilitatea pestelui in vederea stabilirii originii,precum si informatiile furnizate consumatorului final.

5. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente care să ateste provenienţa acestora şi a alimentelor care, în urma controlului sanitar veterinar, au fost declarate necorespunzătoare.
Se va interzice comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.
De asemenea, se va verifica modul în care se efectuează certificarea şi marcarea produselor de origine animală, având în vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 10/2008.

III. MASURI COMUNE CU ALTE INSTITUTII ABILITATE

În scopul prevenirii încălcării legislaţiei sanitare veterinare şi protecţiei sănătăţii consumatorilor, se vor intocmi programe comune cu celelalte autorităţi competente cu atribuţii în controlul produselor alimentare, în acţiuni organizate privind inclusiv transportul animalelor vii, iar daca situatia o impune se va solicita sprijinul Inspectoratului judetean de Politie Arges,lucratorilor din cadrul Politiei Locale si ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi Arges.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here