În cursul lunii octombrie 2016, DSVSA Argeş a efectuat un număr de 467 controale pentru supravegherea stării de sănătate a animalelor şi a sănătăţii publice, după cum urmează:
-unitati cu profil restaurant, bufet, fast food, pizzerie 24 controale
-abatoare 2 controale
-fabrici de preparate carne 1 control
-ferme porci 2  controale
-ferme gaini ouatoare 2 controale
-ferme bovine 1 control
-stupine 4 controale
-depozite alimentare 12 controale
-carmangerii 7 controale
-macelarii 10 controale
-catering 11 controale
-unitati industrie alimentara 12 controale
-fabrica preparate carne 1 control
-super/hipermarketuri 24 controale
-magazine alimentare 53 controale
-brutarii 30 controale
-laborator patiserie, cofetarie 3 controale
-depozite cereale 8 controale
-depozite legume fructe 2 controale
-gospodarii populatie 232 inspectii
– CMV 17 controale
-unitati fabricare sucuri 1 control
-unitate prelucrare legume-fructe 4 controale
-unitate fabricare vin 1 control
-targuri saptamanale 1 control
-piete 2 controale

In aceeasi perioada, pentru neconformitatile constatate, consilierii DSVSA Arges au aplicat conform HG 984/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, 10 sanctiuni contraventionale, din care 2 avertismente scrise (conditii necorespunzatoare la depozitarea produselor alimentare) si 8 amenzi in valoare totala de 10.800 lei, astfel:
-4 amenzi in valoare de 5200  lei pentru nerespectarea conditiilor de depozitare a produselor alimentare ( depozitarea direct pe paviment a produselor alimentare si nerespectarea principiului compatibilitatii)
-1 amenzi in valoare de 600 lei pentru manipularea necorespunzatoare a produselor alimentare (lipsa echipament de protectie a personalului angajat)
-2 amenzi in valoare de 4000 lei pentru comercializarea produselor alimentare in spatii neautorizate ( vanzarea de produse alimentare  in locuri neautorizate si neigienizate)
-1 amenda in valoare de 1000 lei  pentru lipsa registrului  de consultatii si tratamente ( nu exista evidenta consultatiilor si tratamentelor aplicate la animale ).

In cursul lunii octombrie 2016 au fost confiscate si scoase din consumul public urmatoarele cantitati si sortimente de produse alimentare:
-carne –€・8462 kg
-preparate carne –€・445  kg
-peste –€・743 kg
-lapte –€・453 l
-produse lactate –€・3102 kg
-oua – 600 buc
-alte produse –€・ 1517 kg.
Valoarea totala a acestor produse a fost de 182280 lei.

In cadrul DSVSA Arges, in cursul acestei luni, au fost solutionate 8 sesizari din care o parte s-au dovedit a fi reale, luandu-se masuri conform legislatiei in vigoare.

DSVSA Arges  a emis Documente de Autorizare/Inregistrare Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru urmatoarele obiective:
– magazin  alimentar -20
– bufet -2
– fast food -3
– restaurant -5
– pensiune -1
– pizzerie -1
– pescarie –€・3
– macelarie -1
– carmangerie -1
– autorizatii  mijloace de transport
pentru produse de origine animala -18
–  autorizatii  mijloace de transport animale
vii, calatorii de scurta durata   -1
– magazin furaje -1
– vize auto –€・22
– exploatatii tip A –€・23
– ferma bovine – 1
– braserie –€・1
– unitate ambalare hrana animale -1
– avize principii – 2
– depozit produse alimentare de origine nonanimala -1
– patiserii –€・1
– bar –€・2
– ambalare – 1
– autorizatii mijloace de transport
pentru produse de origine nonanimala -55

 DSVSA Arges a aplicat suspendare/interzicere de activitate pentru unitati comerciale astfel:
– la cerere sau din motive economice, s-a aplicat ordonanta de interzicere a activitatii pentru o unitate de  prelucrare legume fructe, o ferma de suine, o gogoserie, o brutarie, doua macelarii
–  pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare de autorizare  s-au emis 7 ordonante de interzicere a  activitatii de transport animale vii –€・calatorii de scurta durata.

In cursul lunii octombrie, s-au prelevat si s-au analizat  la LSVSA  Arges  produse  alimentare, apa potabila, din punct de vedere microbiologic si fizico-chimic,  dupa cum urmeaza:
– lapte si produse lactate  120 probe
-carne si preparate carne  65 probe
-produse de origine nonanimala –€・vegetale  41 probe
-apa potabila  119 probe
– examen carcase 36 probe
-preparate  culinare 31 probe
-conserve 10 probe
-peste 3 probe
-oua 3 probe
-miere 1 probe
-condimente 2 probe
-ambalaje 3 probe
-sanitatii  92 probe

Comments

comments