Drumul expres Piteşti – Craiova, din nou în analiza factorilor de decizie. Tronsonul 4 va fi scos din nou la licitaţie. Vineri, 5 aprilie, la Consiliul Județean Argeș a avut loc o întâlnire de lucru privind Drumul expres Craiova – Pitești – Tronsonul 4.

La discuțiii au participat reprezentanții C.N.A.I.R., respectiv Emil Rusoiu – director adjunct Direcția Dezvoltare Autostrăzi și Drumuri Expres, precum și de la unitatea de implementare Drum expres Craviova – Pitești și departamentele avize și exproprieri, președintele Consiliului Județean Argeș – Dan Manu, vicepreședintele Ion Mînzînă, prefectul județului Argeș – Emilian Dragnea, arhitectul-șef al județului Argeș – Andreea Tache, reprezentanți ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș, primarii localităților afectate de construirea Drumului expres Craiova – Pitești – Tronsonul 4, respectiv din Costești, Albota, Bradu, Suseni, Oarja, Lunca Corbului, însoțiți de responsabilii pentru urbanism din localitățile respective.

Temele întâlnirii au privit demersurile necesare reviziurii documentelor aferente re-licitării procedurii de atribuire a obiectivului de investiție ”Proiectare și execuție Drum expres Craiova – Pitești, Tronson 4 – km 89+300 – km 121+185” modificările legislative survenite, respectiv modificările aduse la H.G. nr. 1/2018, modificările în domeniul achizițiilor publice, reviziurea Documentației Tehnice, precum și implementarea în cadrul acesteia a informațiilor actualizate de la autoritățile publice locale și deținătorii de utilități, pentru preîntâmpinarea unor posibile modificări de traseu sau de soluții tehnice.

Comments

comments