Ca şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în structura căreia se află, Direcţia Silvică Argeş este o instituţie care funcţionează pe bază de autonomie financiară şi gestiune economică, adică nu este o instituţie bugetară. În fiecare an, pe baza rezultatelor anului trecut, în colaborare cu cei din conducerea Regiei, sunt stabilite obiectivele pe care Direcţia trebuie să le atingă. Evident, ţintele stabilite sunt mai mari decât în anul precedent. Cu toate acestea, de doi ani, de la preluarea conducerii de către actuala echipă, Direcţia argeşeană nu numai că îşi face planul, ci îl şi depăşeşte! Spre exemplu, anul acesta, parametrii financiari propuşi au fost atinşi încă de la sfârşitul lui octombrie, deci veniturile din ultimele două luni ale anului reprezintă depăşirea planului!
Astfel, dacă în 2013, indicatorii financiari programaţi au fost o cifră de afaceri de 42 de milioane de lei şi un profit brut de 2 milioane, în final, după ce s-a tras linia, cifra de afaceri a fost de 50.300.000, iar profitul – de 5.030.000 lei. În 2014, cifra de afaceri programată a fost de 46 de milioane, iar profitul brut – de 3,5 milioane. La sfârşitul lui octombrie, cifra de afaceri era deja realizată, iar profitul brut trecuse de 6 milioane de lei.
„Menţinând ritmul actual al derulării activităţilor, există premise importante ca principalii indicatori de performanţă programaţi pentru 2014 să fie serios depăşiţi, la fel ca şi în 2012 şi 2013. Va mai creşte sigur profitul, pentru că cifra de afaceri am îndeplinit-o odată cu contractările, dar urmează să şi încasăm banii în realitate. Principala noastră activitate, exploatarea şi comercializarea lemnului, este cea care ne aduce cea mai mare parte din venituri. În plus, ne-am sporit considerabil profitul pentru că am investit în modernizarea fabricii de cherestea de la Domneşti, care lucrează acum la capacitate mult mai mare şi, în loc să vindem lemn brut, vindem produse prelucrate, de valoare mai mare! Am reuşit să cumpărăm şi două utilaje de mare tonaj care taie şi scot lemnul din pădure , care au o capacitate de aproape 1.000 de metri cubi de lemn pe lună. Deci am crescut serios şi productivitatea. Mai obţinem venituri din piscicultură, avem contract de livrare păstrăv din păstrăvăriile noastre la Auchan, vânătoare, fructe de pădure şi silvoturism, prin închirierea cabanelor”, spune Mihai Liţescu, director adjunct al Direcţiei Silvice Argeş.

2014, un an fără reduceri de personal

Potrivit bilanţului parţial, până la 31 octombrie, Direcţia Silvică a avut cotă de tăiere 300.000 de metri cubi de lemn, o parte pentru valorificare, alta pentru igienizarea pădurilor aflate în administrare şi a valorificat, în 2014, 193.000 de metri cubi de lemn pe picior, la un preţ de 157 lei/mc faţă de 132 lei/mc anul trecut.
Din vânătoare, altă activitate extrem de profitabilă, Direcţia având în administrare 8 fonduri cinegetice, s-au obţinut venituri totale de 341.550 de lei, din organizarea de partide de vânătoare şi valorificarea 4 tone de carne de vânat. Alte 343.000 de lei au venit din salmonicultură, prin comercializarea păstrăvului de consum obţinut în cele două păstrăvării operate direct, Oieşti şi Dâmbovicioara. Capitolul silvoturism a băgat în bugetul instituţiei 20.000 de lei.
Evident, din profitul brut s-au asigurat atât investiţiile şi plata salariilor angajaţilor, cât şi cheltuielile aferente fiecărui tip de activitate în parte, de la hrana peştilor şi animalelor din fondurile de vânătoare şi acţiunile de întreţinere şi curăţare a fondului forestier. De remarcat, ţine să sublinieze conducerea Direcţiei Silvice Argeş, în 2014 niciun salariat nu a fost concediat, dimpotrivă, s-au făcut angajări la Fabrica de Prelucrare de la Domneşti, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie şi generalizării lucrului pe două schimburi.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI