DIN CULISELE CULTURII ARGEȘENE. Demolarea Bisericii Schitului Buliga din Pitești

674 views

Sunt printre cei care am scris despre demolarea, în 1962, cu tancurile, de către comuniști, a bisericii Sfântul Nicolae din Pitești, am și amplasat un panou în acel loc (e cel mai citit text din tot ce am scris până acum!!!), am făcut și altele, mai bune sau mai puțin bune.

Dar s-a scris infim (o excepție notabilă: dl. Grigore Constantinescu) despre demolarea Bisericii Buliga, cu hramul Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil, construită la 1746, pentru a face loc sediului Prefecturii Argeș (de vreo 40 de ani, sediul Muzeului Județean Argeș). Era destul loc în oraș, dar… Cred că e timpul ca acest loc să fie marcat în vreun fel, o troiță, ceva, nu mai vin cu idei!

Demolarea s-a pus la cale prin 1896-1897, începându-se cu casele din incintă. Protoieria Pitești s-a opus vehement, Episcopia Argeșului a sesizat Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, arătând că biserica este monument public.

În zadar. La 28 august 1898, ministrul… SPIRU HARET aprobă demolarea schitului, cu condiția amplasării pe locul altarului a unui monument în care să se amplaseze pisania veche, iar sub aceasta, „să se pună oasele din moaştele ctitorilor şi deasupra lor, piatra funerară. Odoarele de preţ, cu chivotul de argint, potirul, Evanghelia din 1697 a lui Antim Ivireanul să fie date Muzeului Naţional, ca şi clopotul dacă are inscripţiuni. Celelalte obiecte să fie puse la dispoziţia Episcopiei, spre a li se împărţi bisericilor sărace”. Sare și Sfântul Sinod în apărarea bisericii, tot degeaba, prefectul Mihai Manolescu se dovedește inflexibil, ca și cel care i-a urmat, Ion Comăneanu. În favoarea demolării bisericii este și noul ministru al Cultelor (!!!) și Instrucțiunii Publice, la fel de celebru precum Spiru Haret, TAKE IONESCU. În iarna 1899-1900, biserica e rasă de pe fața pământului. S-a ridicat atunci, totuși, un obelisc, cu inscripția: „Aici a fost altarul Sfintei Biserici Buliga zidită în anul 1600 de Martin şi prefăcută de Petru Martin Buliga în anul 1700. Din cauza ruinei, s a dărâmat în anul 1900, cu ocazia construirii palatului administrativ. Spre veşnică amintire, s a ridicat această piatră. 1900 octombrie 1”.

Veșnică amintire ?!! Nici nu se mai știe de când a dispărut și obeliscul, probabil în 1948, s-au dus și amintirile!

Comments

comments

DISTRIBUIȚI