DGASPC Argeş a scos la concurs mai multe posturi de conducere! Vezi aici condiţiile de angajare

2,544 views

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a scos la concurs şapte posturi de conducere.

Astfel, DGASPC Argeş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere vacanțe: şef serviciu și șef birou – 2 posturi; şef centru, șef complex – 5 posturi.

Cele cinci posturi pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere vacanțe de şef centru, respectiv şef complex, sunt în cadrul următoarelor unităţi subordonate:
– Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni – şef centru
– Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bascovele – şef centru
– Complexul de Locuinţe Protejate Buzoeşti – şef complex
– Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti – şef centru
– Centrul de Evaluare şi Primire în Regim de Urgenţă Piteşti – şef centru.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: condiţiile specifice sunt cele prevăzute de anexa 1 la H.G. nr. 867/2015:
absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licență ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
3 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
6 octombrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Cele două funcţii publice de conducere vacanțe de şef serviciu, respectiv şef birou, sunt la: 
– Şef Serviciu de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
– Şef Birou Juridic, Contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş.ri).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
• Şef Serviciu de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap. Condiţii:
– studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţa – psihologie, specializarea psihologie, sau
– studii universitare absolvite cu diplomă dc licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţa socială;
– studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 2 ani;
– studii postuniversitare sau dc maşter în domeniul Administraţiei publice, Management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Şef Birou Juridic Contencios. Condiţii:
– studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental de ierarhizare – ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de ierarhizare – drept, domeniul de licenţă – drept, specializarea – drept;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 2 ani;
– studii postuniversitare sau de maşter în domeniul Administraţiei publice, Management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
10 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
13 octombrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271131 , 0248/271220.

Comments

comments