radulescuProcurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, deputat în Parlamentul României, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
 – efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția;
–  dare de mită;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada ianuarie 2013 – februarie 2014, concomitent cu exercitarea funcţiei de deputat în Parlamentul României – Camera Deputaţilor, inculpatul Rădulescu Cătălin Marian s-a ocupat şi de administrarea curentă şi controlul societății comerciale S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L, (prin angajaţii acesteia), efectuând în acest sens operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia şi în scopul obţinerii pentru sine şi pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (constând în interesul legat de obţinerea de dividende, profit, mărirea cifrei de afaceri a societăţii, restituirea împrumuturilor acordate societăţii ş.a.).
La data de 27 august 2013, inculpatul Rădulescu Cătălin Marian, în cadrul unei întâlniri cu un manager de proiect, privind construirea unui magazin situat în Piteşti, jud. Argeş, cu ocazia încheierii procesului verbal de recepţie a lucrării, i-a promis acestuia oferirea sumei de 10.000 lei.
 În schimbul acestei sume de bani, funcţionarul trebuia să nu ridice obiecţiuni cu privire la calitatea lucrării şi pe cale de consecinţă, să semneze procesul verbal de recepţie, fără reducerea devizului cu suma de 50.000 lei pentru lucrările prost executate.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
În perioada ianuarie 2013 – februarie 2014, inculpatul Rădulescu Cătălin Marian, concomitent cu ocuparea funcţiei de deputat în Parlamentul României – Camera Deputaţilor, s-ar fi ocupat şi de administrarea efectivă a societăţii comerciale S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L, controlând activitatea acesteia prin exercitarea activă a pârghiilor de director general.
În acest sens, deputatul inculpat Rădulescu Cătălin Marian ar fi ignorat dispoziţiile legale, conform cărora calitatea de deputat şi senator este incompatibilă cu „funcţia de preşedinte … director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice”.
Inculpatul Rădulescu Cătălin Marian, în această perioadă, ar fi acţionat în mod permanent şi repetat ca administrator şi director general al S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., subrogându-se în drepturile şi obligaţiile administratorului de drept al societăţii, manifestându-se, totodată, şi ca director general al societăţii.
Astfel, acesta ar fi efectuat nemijlocit următoarele tipuri de operaţiuni, care intrau în sfera de competenţă a administratorului de drept / directorului general:
– ar fi reprezentat societatea în relaţiile cu terţii, negociind în mod direct contracte de execuţie, contracte de prestări servicii, contracte de execuţie lucrări în subantrepriză, acorduri de asociere, contracte de cesiune creanţă pe obiectul principal de activitate al societăţii, respectiv lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
– ar fi supravegheat şi controlat în mod direct şi nemijlocit activităţile legate de procedurile de participare a societăţii la licitaţiile publice;
– ar fi supravegheat şi controlat activitatea lucrătorilor din cadrul Serviciului Financiar – Contabil al societăţii, stabilind detalii legate de facturare, plăţi, garanţii bancare ş.a.;
– ar fi depus diligenţe de identificare a unor potenţiali clienţi sau oportunităţi de afaceri pentru societatea S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L.;
– ar fi depus diligenţe de recuperare a unor creanţe ale societăţii;
– s-ar fi deplasat la faţa locului, în cadrul procedurilor de execuţie a unor lucrări, pentru supravegherea acestora, negociind şi recepţia lor;
– ar fi depus diligenţe pentru obţinerea unui certificat privind sistemul de management al calităţii pentru societate;
– ar fi efectuat interviuri pentru angajarea personalului;
– ar fi semnat și înscrisuri în numele societății(facturi, contracte, devize etc.)
     În exercitarea celor două funcţii (de administrare şi control ca director general), ar fi negociat şi obţinut adjudecarea lucrării de asfaltare a unui obiectiv din Piteşti, jud. Argeș, semnând în acest sens, din partea S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., deşi nu ar fi avut dreptul, un contract de execuţie, ce avea ca obiect executarea şi finalizarea unor lucrări de asfaltare, preţul contractului fiind în sumă de 630.000 lei (63 lei/mp fără TVA).
Demersurile de negociere a acestui contract ar fi avut loc în luna iulie 2013, între inculpatul Rădulescu Cătălin Marian şi un martor, atât la sediul S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. din Piteşti, cât și la punctul de lucru al obiectivului.
  Martorul ar fi precizat că negocierea contractului de execuţie cu Rădulescu Cătălin Marian s-ar fi făcut sub presiunea ameninţărilor deputatului, fiind nevoit să accepte efectuarea lucrărilor de către firma S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., deoarece nu ar fi dorit să creeze probleme firmei pe care o reprezenta, date fiind relaţiile cu care s-ar fi lăudat şi cu care ar fi ameninţat deputatul.
Amenințările s-ar fi referit la viitoare controale de la Garda de Mediu, de la Garda Financiară, la diferite blocaje ale unor documente, în cadrul primăriei, cu scopul de a bloca total activitatea firmei pe care o reprezenta martorul.
În cadrul negocierilor respectivului contract, în luna iulie 2013, deputatul Rădulescu Cătălin Marian i-ar fi promis 10.000 de lei martorului, manager de proiect, pentru ca aceasta să nu ridice obiecții privind execuția lucrărilor de asfaltare.
Promisiunea respinsă ar fi fost reluată ulterior, la momentul semnării procesului verbal de recepţie, respectiv la 27 august 2013. La acel moment, martorul, însărcinat cu avizarea calității lucrării ar fi ridicat obiecţiuni cu privire la calitatea execuției şi, pe cale de consecinţă, ar fi condiționat semnarea procesului verbal de recepţie de reducerea devizului.
În această împrejurare, inculpatul Rădulescu Cătălin Marian ar fi reluat promisiunea iniţială privind oferirea sumei de 10.000 lei, pentru ca martorul să semneze procesul verbal de recepţie fără obiecţiuni (şi fără reducerea devizului). Funcţionarul ar fi refuzat din nou, motiv pentru care procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor a fost semnat cu reducerea devizului. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.
 Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, cu propunerea de a se menține măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpat.    
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI