ANAF a prezentat execuţia bugetului general consolidat în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2016.

Executia bugetului general consolidat pe cele sapte luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un deficit de 1,74 miliarde de lei, respectiv 0,2% din PIB.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 129,6 miliarde de lei, reprezentând 17,1% din PIB, au fost cu 2,4% mai mici în termeni nominali fată de aceeasi perioadă a anului precedent. În aceeasi perioadă, veniturile colectate de ANAF au fost cu 1,4% mai mari faţă de aceeasi perioadă din 2015 si cu 0,5% peste programul din acest an.

S-au înregistrat cresteri fată de aceeasi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (+10,5%), accize (+7,1%), contributii de asigurări sociale (+6,6%), impozitul pe salarii si venit (+2,8%), precum si din taxa pe utilizarea bunurilor (+14,7%).

În ceea ce priveste încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere fată de aceeasi perioadă a anului 2015 de 10,1% în conditiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât si de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015.

Încasările din contributii de asigurări sociale la bugetul general consolidat au fost mai mari cu 6,6% fată de aceeasi perioadă a anului trecut. Cresterea a fost realizată chiar si în conditiile unor influente negative ale majorării volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, ale cresterii cotei de contributii de la 5% în 2015, la 5,1% în 2016 precum si aplicării Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin care nu se mai plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat contributiile de asigurări sociale aferente angajatorului din domeniul apărării nationale, ordinii publice si securitătii nationale.

La nivelul administratiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, cresteri fată de anul precedent la veniturile nefiscale cu 15%, la impozite si taxe pe proprietate cu 10,9%, iar la taxa pe utilizarea bunurilor s-a înregistrat o crestere de 6,2%.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 131,4 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 4,7% fată de aceeasi perioadă a anului precedent, dar s-au redus cu 0,2 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 10,2% fată de aceeasi perioadă a anului precedent fiind determinate în principal de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 si de majorarea salariului minim brut pe tară.

Majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din institutiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar si a personalului din sistemul public de asistentă socială, de 5% din luna septembrie si de 15% din luna decembrie pentru personalul din învătământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învătământ si asistentă socială. Majorarea salariului minim brut pe tară a fost cu 75 lei începând cu 1 iulie 2015, de la 975 lei la 1050 lei si cu 200 de lei începând cu 1 mai 2016, de la 1050 lei la 1250 lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 0,4% fată de aceeasi perioadă a anului precedent, crestere mai mare înregistrându-se la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate de 9,3%.

Cheltuielile cu asistenta socială au crescut fată de aceeasi perioadă a anului precedent cu 7,9%, fiind influentate în principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 si de dublarea alocatiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 12,8 miliarde de lei, respectiv 1,7% din PIB, cu aproximativ 2,7% mai mari comparativ cu aceeasi perioadă a anului precedent.

Comments

comments