Până la votarea de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a prețului abonamentelor pentru accesul la concertele organizate de Filarmonica Pitești în semestrul I al acestui an (din stagiunea 2017-2018), conducerea Filarmonicii Piteşti a decis să vândă bilete la primele concerte din luna ianuarie.

Întârzierea intrării pe ordinea de zi a Consiliului Local e cauzată de multiplele discuții pe marginea abonamentelor mereu insuficiente și a valorii acestora.

Biletele vor fi puse în vânzare de luni, 8 ianuarie 2018, de la ora 09.00, la Casa de bilete a Filarmonicii Pitești din strada Calea București nr. 2.

Ținând cont de costurile de organizare, de necesitatea creșterii veniturilor proprii, de nivelul prețurilor de intrare din alte instituții, prețurile biletelor au fost stabilite prin Decizia nr. 1/03.01.2018 astfel:

(1) Tarife:
a) Preţ bilet concert loc categoria A –・40 lei;
b) Preţ bilet concert loc categoria B –・30 lei;
c) Preţ bilet concert extraordinar loc categoria A –・60 lei;
d) Preţ bilet concert extraordinar loc categoria B –・50 lei;
e) Tarif unic bilet concert educativ –€・5 lei;

(2) Categoriile de locuri sunt cele din diagrama anexată.

(3) Pentru studenţi, pensionari, şomeri, precum şi pentru adulţii cu handicap mediu şi uşor, tariful biletului prevăzut la alin. (1) lit. (a), (b), (c) şi (d) se reduce cu 50%.
(4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la concerte, cu excepția celor educative, când este tarif fix.
(5) Tariful include timbrul muzical (5%), taxele pentru U.C.M.R.-A.D.A., impozitul pe spectacol şi timbrul monumentelor istorice (2%).
(6) Impozitul pe spectacole se calculează şi se plăteşte potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Accesul la spectacolele susţinute de Filarmonica Piteşti este gratuit pentru:

a) Cetăţenii de onoare ai Municipiului Piteşti;
b) Elevii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român;
c) Posesorii legitimaţiilor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel naţional al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;
d) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc.

Accesul gratuit, respectiv acordarea de reduceri, se face sub condiţia prezentării de către solicitanţi de documente legal valabile care să ateste calitatea pentru care a fost acordată această facilitate.
Reducerile de tarife au la bază prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 84 alin. (4) din Legea nr.1/2011 –Legea educaţiei naţionale, ale Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, republicată, ale Deciziei nr. 189 din 3 mai 2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, și ale H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel naţional al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic.

Comments

comments