De la 1 aprilie, medicamentele prescrise pe o rețetă se pot ridica de la orice farmacie din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite. Conditia pentru a putea beneficia de aceasta noua prevedere legislativă este ca persoana care ridică medicamentele să fie asigurată în sistemul de asigurări de sănătate românesc.

Noi prevederi legislative vin in sprijinul pacientilor care trebuie să ridice medicamentele prescrise pe o reteta medicală. Astfel, incepand cu data de 1 aprilie 2021, asigurații se pot adresa oricarei farmacii din țară, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor. Excepție fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia de află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripția medicală.

Dacă în prezent farmaciile comunitare/punctele de lucru pot avea încheiate contracte pentru furnizarea de servicii farmaceutice cu două case de asigurări de sănătate, respectiv cu o casă de asigurări de sănătate județeană şi cu CASA OPSNAJ, pentru punerea în aplicare a noii  reglementări, începând cu data de 1 aprilie 2021, farmaciile comunitare/punctele de lucru care au încheiate două contracte cu case de asigurări vor opta pentru păstrarea unui singur contract, care va fi valabil până la data de 30 iunie 2021.  Farmacia/punctul de lucru va deservi toți asigurații care prezintă prescripții medicale.

Era necesară o astfel de măsură, dat fiind perioada epidemică  în care ne aflăm. Faptul că un pacient îşi poate ridica prescripţia medicală de la orice farmacie de pe tot cuprinsul ţării, şi nu neapărat de la farmaciile din localitatea sau judeţul în care îşi are domiciliul, este îmbucurător, iar utilitatea acestei măsuri se va resimţi în câteva luni.. Evident că nu este singura noutate legislativa gândită în interesul asiguraţilor, imediat ce vor fi emise Normele Metodologice de aplicare a Contractului Cadru pentru anii 2021- 2022 vom regăsi şi alte măsuri reprezentative cu efect pozitiv. În momentul în care te loveşti de o situaţie,  cum este cea produsă de apariţia covid, trebuie să regândeşti sistemul, să cauţi soluţii eficiente, practice, productive şi nu numai cu intenţia de a depăşi starea epidemiologică, ci pentru a îmbunătăţi sistemul medical şi al a asigurărilor de sănătate în interesul pacientului, a declarat Directorul General al C.A.S Arges, ec. Cristian Mitrofan.

Comments

comments