De azi intră în vigoare ultimele modificări la procedura de obţinere a permisului auto

Începând de azi, 5 octombrie 2015, prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, au intrat în vigoare modificările şi completările privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului auto.

Iată cele mai importante modificări.

 ・    Candidatul care a promovat proba practică în poligon (pentru categoriile A1, A2, A) şi nu se prezintă în aceeaşi zi la proba pe traseu este declarat neprezentat, urmând să fie programat pentru o nouă probă practică, şi nu respins, cum era până acum.
 ・    În cazul candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data verificării dosarului de examen, respectiv la data susţinerii probelor de examen şi/sau al căror dosar nu conţine documentele prevăzute de legislaţie ori acestea nu mai sunt în termen de valabilitate, lucrătorii serviciilor publice comunitare vor consemna pe cererea-tip, sub semnătură, motivul refuzului înregistrării în aplicaţia informatică de examinare sau, după caz, al programării ori susţinerii probei;
 ・    pe timpul desfăşurării examenului teoretic, în vederea obţinerii permisului de conducere, candidaţilor le este interzis să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte;
 ・    Calificativul «admis» la proba teoretică permite susţinerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică şi practică, adică timp de 1 an de zile. Pentru candidaţii prevăzuţi la art. 6 alin. (3) (redobândirea dreptului de a conduce), calificativul «admis» la proba teoretică este valabil un an de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare;
 ・    Candidaţii declaraţi «respins» la proba teoretică pot susţine o nouă examinare, cu achitarea taxei corespunzătoare, numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca «respins»;
 ・    Candidaţii declaraţi «respins» la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. Prevederile prezentului aliniat se aplică în mod corespunzător candidaţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (3) (redobândirea dreptului de a conduce).
 ・    În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire;
 ・    În cazul în care proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obţinut se efectuează menţiunea corespunzătoare. Conducătorul auto va avea apoi dreptul să conducă doar astfel de tipuri de autovehicule.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here