De anul viitor scad dobânzile şi penalităţile de întârziere

0
191

Potrivit noului Cod de procedură fiscală, valoarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se va micşora de anul viitor.

Noul Cod, la fel ca şi până acum, stabileşte că dobânzile se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Totuşi, începând din 2016, valoarea dobânzii va fi redusă la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, de la 0,03%, cât este în prezent.

În ceea ce priveşte penalitatea de întârziere, aceasta se va calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Şi la aceasta, penalitatea de întârziere va fi micşorată, de la valoarea actuală, de 0,02%, până la 0,01% pe fiecare zi de întârziere.

De asemenea, dispoziţiile din noul Cod de procedură fiscală, introduc noutăţi în ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate anumitor obligaţii fiscale. Astfel, pentru diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se vor datora obligaţii fiscale accesorii în limita sumei plătite dacă anterior stabilirii obligaţiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligaţii. Aceste dispoziţii urmează să fie aplicabile şi în situaţia în care debitorul a efectuat plata obligaţiei fiscale, iar declaraţia de impunere a fost depusă ulterior efectuării plăţii.

Noul Cod de procedură fiscală aplicabil de la 1 ianuarie 2016 include un nivel de 1% al majorărilor de întârziere pe lună sau fracţiune de lună în cazul obligaţiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, faţă de 2% în prezent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here